Inventaris verkeersborden - wegmarkeringen - opmaak afgeleiden

In een maatschappij waarin mobiliteit belangrijk is, wijzigen noden en verkeersstromen voortdurend. Straten en kruispunten dienen hierdoor vaak te worden aangepast aan nieuwe verkeerssituaties. Zowel de politie als de gemeente hebben baat bij een actueel bestand van de verkeersborden, -lichten en de wegmarkering.

Met de Vlaamse webtoepassing verkeersborden.vlaanderen beschikte elke gemeente bij de aanmaak over een volledig overzicht van de verkeersborden en verkeerslichten op alle berijdbare wegen. De wegbeheerders zijn nadien zelf verantwoordelijk voor de actualisatie van de gegevens voor de wegen in eigen beheer. Het team GIS van Interleuven is thuis in de vernieuwde webtoepassing van de verkeersbordendatabank voor de actualisatie van de gegevens. Conform de richtlijnen kunnen borden of lichten worden toegevoegd, verwijderd of gewijzigd.

Het wegdek is onderhevig aan slijtage door gebruik, wisselende weersomstandigheden zoals vrieskou, hete zomerse dagen, regen- en sneeuwbuien, … en andere factoren die de levensduur verkorten. Regelmatige onderhouds- en herstellingswerken zijn dan noodzakelijk.

Welke wegmarkeringen zijn waar aanwezig, wanneer werden ze aangebracht, welke kleur/belettering werd gebruikt, over welke lengte en breedte zijn ze aangebracht, welke oppervlakte dient te worden geschilderd? Het antwoord op deze vragen dient gekend te zijn om onderhoudsbeurten optimaal te kunnen plannen en uit te voeren en om wegmarkeringen te reconstrueren of opnieuw aan te brengen na een oplapbeurt of heraanleg van  het wegdek.

Op basis van deze gegevens kan de aannemer een gedetailleerde beschrijving opmaken en krijgt de gemeente een juiste inschatting van de kosten en de tijd nodig voor het aanbrengen van de wegmarkeringen. Deze informatie kan worden uitgebreid met het straatmeubilair dat aanwezig is binnen de gemeentegrenzen.

Interleuven verzorgt de inventarisaties en geeft de informatie op een overzichtelijke manier weer in GIS. Deze GIS-laag, voorzien van alle noodzakelijke data, stelt de gemeente in staat om haar wegen op een snelle en efficiënte manier te beheren. Ook kunnen analyses of afgewerkte kaarten worden gemaakt voor ruimtelijke studies of het mobiliteitsplan. Denk maar aan een snelheidszoneringskaart, een overzichtelijke wegenkaart met de snelheidslimieten per straatsegment, die kunnen worden gepubliceerd in het gemeentelijk infoblad.

Referenties

Het team GIS van Interleuven ondersteunt de gemeenten Boutersem, Holsbeek, Keerbergen en Kortenberg in dit verband.