• Home
  • Nieuwland - Aarschot

Nieuwland - Aarschot

Het bedrijventerrein Nieuwland bevindt zich aan de westzijde van het stadscentrum en wordt doorsneden door de ringweg. Het vormt één ruimtelijk geheel samen met de zone Meetshoven. De Demer vormt de fysieke barrière tussen beide terreinen. Nieuwland is goed bereikbaar dankzij de vlotte ontsluiting naar de E314 en het naastgelegen spoorwegstation van Aarschot.

Het bedrijventerrein Nieuwland met haar 94,7 ha wordt beschouwd als een regionale zone die zich specifiek richt op grotere en milieubelastende industrieën. De aanwezige bedrijfstakken zijn vrij divers.

De ontwikkeling van de stationsomgeving van Aarschot (Kop van Nieuwland) en de uitbreiding van de zone met 7 ha vormen een stimulans voor een verdere ontwikkeling.

Aanbod kantoorruimte op Nieuwland.

Artikels

Bedrijventerrein Nieuwland Aarschot krijgt nieuw uitzicht (Gezamenlijk persbericht stad Aarschot, provincie, POM en Interleuven - april 2017)

Nieuwe ontwikkelingsmogelijkheden voor BT Nieuwland (Ondernemers Vlaams-Brabant - juli-augustus 2016)