Koudijs - Diest

Dit bedrijventerrein is gelegen in de onmiddellijke omgeving van het station te Diest. Sinds 2011 is er een nieuw gerealiseerde directe aansluiting op de aanpalende Westelijke Omleiding rond Diest waardoor de zone veel makkelijker bereikbaar is.

Koudijs is onderdeel van een ruimer strategisch project genaamd ‘Stationsomgeving Diest’. Gevolg daarvan is onder meer dat de oorspronkelijke grootte van ca. 6ha verruimd wordt tot ongeveer 7ha.

Gelet op de strategische ligging en goede ontsluiting, maar ook op de stedelijkheid van de ligging, wordt een verhoogde aandacht gevraagd inzake fraaie architectuur die een verzorgde stedelijke uitstraling dient te hebben. In het licht van efficiënt ruimtegebruik wordt een denser bouwprogramma aangemoedigd.

Deze zone richt zich naar regionale bedrijven. Het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) ‘Stationsomgeving Diest’ legt bestemmingen en voorschriften vast, waaronder het profiel van toegestane bedrijven. Toegelaten activiteiten zijn productie, onderzoek en ontwikkeling alsook dienstverlenende bedrijven. Opvallend is dat distributie als hoofdactiviteit in het PRUP wordt uitgesloten. Er worden ook herlocalisatiemogelijkheden voorzien voor bedrijven die vandaag gevestigd zijn in de stationsomgeving.

Op dit ogenblik zijn er geen bedrijfsgronden meer te koop op het bedrijventerrein Koudijs.