• Home
  • Bleyveld - Hoegaarden

Bleyveld - Hoegaarden

Het bedrijventerrein Bleyveld te Hoegaarden heeft een bruto oppervlakte van 5 ha en ligt op amper 2 km van het op- en afrittencomplex van de E40 in Tienen. Bovendien leunt de zone zichtbaar aan tegen de expresweg N29 Tienen - Geldenaken. Bleyveld heeft dus een uitmuntende ontsluiting voor het wegvervoer.

De ontwikkeling van Bleyveld startte in 1994 met de verwerving van gronden. Eind 1995 kon de wegenis worden opgeleverd. Bedrijven toonden veel interesse waardoor de zone eind jaren negentig zo goed als volzet was. Het uitgiftebeleid anno 2013 bestaat uit het begeleiden van ondernemingen die stoppen en verkoop of overname van bedrijven. Door een actief bedrijventerreinmanagement wordt getracht de zone zo duurzaam mogelijk te begeleiden en de goede inpassing binnen de ruimere woonomgeving te handhaven.

De fraaie verschijningsvorm van de zone ontstaat hier vanuit het profiel van de middelgrote bedrijven die gebaat waren bij een keuze voor sterke architecturale kwaliteit.