• Home
  • Researchpark Haasrode - Leuven

Researchpark Haasrode - Leuven

De ontwikkeling van de eerste fasen van het bedrijventerrein Haasrode dateert ondertussen reeds van de vroege jaren zeventig van vorige eeuw. De bijhorende vestigingscriteria, en vooral de stedenbouwkundig sturende voorschriften, zijn eveneens typerend voor die tijd en volstrekt niet meer in overeenstemming met de actueel gehanteerde krachtlijnen. Om hieraan tegemoet te komen is er diepgaand studiewerk gebeurd rond een grondige totaalvisie. Het researchpark werd hertekend om te voldoen aan de huidige normen betreffende duurzaamheid, ruimtegebruik en milieuvriendelijkheid. Tevens werd op het terrein een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd. Voor de bedrijven houdt dit in dat zij eveneens hun afval- en hemelwater apart dienen te lozen. De afvoer van het afvalwater wordt aangesloten op het reeds aanwezige waterzuiveringsstation.

Aanbod bedrijfspercelen te koop op Researchpark

Aanbod bedrijfsgebouwen te huur op Researchpark