• Home
  • Wingepark - Rotselaar

Wingepark - Rotselaar

Het bedrijventerrein Wingepark richt zich op KMO’s, lokale en ambachtelijke bedrijven. Ook bedrijven met een distributieve of dienstverlenende functie zijn hier gevestigd.

Het bedrijventerrein is gelegen in de gemeente Rotselaar, op de as tussen Leuven en Aarschot-Diest, nabij een afrittencomplex van de autosnelweg E314 en is op die manier goed ontsloten voor auto- en vrachtverkeer. De toegang situeert zich langs de Steenweg op Holsbeek.

De zone wordt ontsloten door een centrale, brede toegangsweg waarop langs weerszijden enkele (doodlopende) insteken aansluiten. Er is voorzien in een gemeenschappelijk waterbufferbekken.

Het terrein, met een bruto-oppervlakte van 25 ha, werd gerealiseerd begin jaren ’90 (van de vorige eeuw). Momenteel wordt het bedrijventerrein zeer intens gebruikt, met percelen die een variabele grootte hebben. Zowel bedrijven in o.a. de voedingsindustrie, de auto- en transportsector als in de bouw- of audiovisuele sector zijn hier gevestigd.