Diverse gegevens milieu/technische dienst op kaart

Een gemeentelijke milieu- en/of technische dienst beschikt over heel wat geografische informatie in lijst of kaartvorm, analoog of digitaal. Denk maar aan de:

 • kapmachtigingen
 • het register van verontreinigde gronden
 • kapvergunningen
 • slibruimingen
 • probleemplaatsen sluikstorten
 • biociden reductieplan
 • trage wegen
 • bermbeheer
 • oppervlakte watercontroles
 • aanwezigheid koestersoorten
 • aanplantingsplan groen
 • straatmeubilair
 • glasbollen
 • voetpaden
 • fietspaden

In samenwerking met de gemeente digitaliseren, inventariseren of structureren we deze datasets, kaarten of lijsten en worden de gegevens aan de kaart gekoppeld in een GIS-omgeving. Via het eigen gemeentelijk GIS of via een aangeboden geoloket, worden de gegevens ontsloten naar de gemeentelijke diensten.

Referenties

Het team GIS van Interleuven werkt hiervoor in opdracht van: gemeente Boortmeerbeek (bermen en zonevreemde woningen), gemeente Huldenberg (patrimonium), gemeente Kortenberg (speelpleinen) en OCMW Landen (patrimonium).