Uitbouw organisatiebreed GIS

GIS-scan & plan

De gemeente heeft een GIS-toepassing maar deze wordt niet, te weinig of slechts op één dienst gebruikt? Dat is zonde van de investering en de onderhoudskost. Er zijn nochtans heel wat toepassingsdomeinen waar GIS een meerwaarde betekent.

In het streven naar een efficiëntere werking van een aantal gemeentelijke diensten worden in een GIS-beleidsplan de knelpunten, behoeften en wensen in kaart gebracht en worden de stappen naar een geïntegreerd gemeentebreed GIS op maat van het lokaal bestuur uitgeschreven. Op deze manier werkt het lokaal bestuur naar een duurzaam en operationeel GIS- en informatiebeheer.

Ook als een lokaal bestuur nog moet starten met GIS raadt de hogere overheid sterk aan om te beginnen met de opmaak van een beleidsplan GIS. Zo worden ondoordachte investeringen vermeden en kan men nadien overgaan tot uitgestippelde acties op maat die beantwoorden aan de behoeften en wensen van de eigen organisatie.

In de screeningsfase worden de behoeften van het lokaal bestuur in kaart gebracht. In het actieplan worden de behoeften omgezet in concrete actiepunten.

Hoe scoort uw gemeente binnen de Vlaamse GIS-monitor? Neem hier een kijkje.

Referenties

Hiervoor werken we samen met de gemeenten Bertem, Bekkevoort, Boutersem, Herent, Holsbeek, Keerbergen, Oud-Heverlee en Tremelo.

Ondersteuning aankoop software

Indien de aanwezige software niet voldoet of de software (modules) simpelweg ontbreekt, verkent het team GIS van Interleuven samen met u de markt. Als software-onafhankelijk extern adviseur geven we ondersteuning bij het uitschrijven van bestekken en staan we u met raad en daad bij voor de onderhandelingen en kunnen we worden ingeschakeld bij de controle van de geïnstalleerde software.

Referenties

De gemeenten Bertem, Holsbeek, Keerbergen, Tremelo en Wezembeek-Oppem doen beroep op deze ondersteuning.