Jongensschool Tielt-Winge

Het bestaande schoolgebouw was constructief nog in vrij goede staat. Aan de achterzijde bevonden zich een aantal bijgebouwen: deze werden gesloopt zodat alleen het oorspronkelijke schoolgebouw overbleef met links daarvan een kleine aanbouw waarin zich de technieken bevinden.

Achter het schoolgebouw werd een nieuwe constructie opgericht bestaande uit een gelijkvloers – met dezelfde hoogte als de bestaande lokalen in de school- en met daarop terugspringend een balkvormig volume.  Het bestaande schoolgebouw herbergt de bibliotheek, het nieuwe gedeelte de feestzaal, muziekklas en enkele facilitaire ruimten.

Het gelijkvloerse gedeelte volgt in materiaalgebruik en in opbouw het ritmische stramien van het bestaande gebouw,  zo worden openingen van de voorgevel herhaald in de achtergevel waardoor een doorzicht mogelijk is vanaf de straat tot in de tuin. Het materiaal – baksteen – refereert aan het bestaand gebouw.

De verdieping wordt als een lichte balkvormige constructie uitgewerkt, losstaand van het schoolgebouw en terugspringend tov de achtergevel van de nieuwe gelijkvloerse constructie.

Aan de rechterzijkant springt de verdieping uit, tot 60 cm voorbij de zijgevellijn van de huidige ’t Jongensschool, en dit om vanaf de straat duidelijk te maken waar zich de hoofdtoegang bevindt. Ook qua materiaalgebruik wordt hier duidelijk losgekoppeld van de bestaande toestand: geen baksteen maar horizontale beplating in een sobere kleur, met een natuurlijke uitstraling.

Achter het gebouw werd een sober vormgegeven tuin-terras aangelegd. Hierbij werd rekening gehouden met de privacy van de linkerbuur en de groene inkleding van de achterliggende gebouwen.