Project Langs pelgrimswegen in Oost-Brabant - Bedevaartwegen naar Scherpenheuvel

Interleuven, IGO en vzw Trage Wegen werken aan een project rond het herkenbaar maken van het netwerk van oude bedevaartwegen naar Scherpenheuvel in Oost-Brabant.

Het bouwt voort op het project ‘Trage wegen Scherpenheuvel-Zichem’ waarvoor vzw Trage Wegen en IGO in 2015 het studiewerk deden (in opdracht van VLM en in het kader van het landinrichtingsproject ‘De Merode’) en dat nu in uitvoering komt. De bedevaartroutes naar Scherpenheuvel doorkruisen immers onze hele regio en verder.

Met dit project werken wij aan het versterken van de (toeristische) streekidentiteit, vrijwaren wij een deel van het roerend, onroerend en immaterieel erfgoed van Oost-Brabant en spelen wij in op de groeiende belangstelling voor pelgrimsroutes. Het netwerk van oude bedevaartwegen wordt herkenbaar door het gebruik van eenvormige symbolen, wegwijzers en communicatie. De herkenbaarheid verhoogt de betrokkenheid en zet aan tot verdere verkenning.

Volgende elementen, die een extra meerwaarde betekenen voor de deelnemende plattelandsgemeenten, worden in het project gerealiseerd: een interactieve website over de paden, een reizende tentoonstelling in de (deel)gemeenten, actieve deelname aan het slotevenement, een kwalitatief netwerk van aangeduide wandelpaden (merktekens, palen), bijkomende ondersteunende infrastructuur (zitbanken, picknicktafels, informatiepanelen) en een verbetering van bestaande paden (egalisatie, ecologische halfverharding, verhogen van veiligheid, toegankelijkheid, …).

In mei 2016 organiseerde Interleuven een infosessie rond het projectvoorstel (toelichting, voordelen en output voor gemeenten en financieel kader met inbegrip van de subsidiemogelijkheden) voor de 29 plattelandsgemeenten van het arrondissement Leuven (stad Leuven behoort niet tot de plattelandsgemeenten). Daarna werden mogelijke samenwerkings- en financieringspistes onderzocht en werden de algemene voorbereidingen voor dit omvangrijke project getroffen.

Naast de plattelandsgemeenten worden ook partnerschappen aangegaan met de KU Leuven, faculteit Theologie en Religiewetenschappen, en de faculteit Wetenschappen, departement Aard- en Omgevingswetenschappen, afdeling Geografie en Toerisme, evenals met de drie Regionale Landschappen vzw’s actief binnen onze regio.