Opmaak tragewegenplan

Om het gemeentelijk tragewegenbeleid vorm te geven en een tragewegenplan op te maken, kunnen lokale besturen beroep doen op het GIS-team van Interleuven. We hanteren hiervoor het draaiboek van de provincie Vlaams-Brabant.

Trage wegen zijn verkeersveilige verbindingen voor korte verplaatsingen in de gemeente. De wegjes worden gebruikt voor dicht-bij-huis-recreatie zoals joggen, wandelen, fietsen of paardrijden, maar ze vormen ook het antwoord op de toenemende vraag naar verkeersveilige verbindingen naar school, sporthal, jeugdbeweging, bibliotheek of naar lokale handelaars.

Een actuele en volledige inventaris is wenselijk als basis voor de opmaak van een tragewegenactieplan. Het eindresultaat van de ondersteuningsopdracht is een actieplan, bestaande uit een allesomvattende tabel waarin elk tragewegsegment is opgenomen met al zijn eigenschappen en te nemen acties en onderhoud. Deze is zowel in GIS – met koppeling naar de kaart - als in Excel te raadplegen en te wijzigen.

Opmaak inventaris trage wegen

Coördinatie

 • opleiding volgen over de app waarmee de vrijwilligers zullen werken (tijdens het infomoment geeft de coördinator deze kennis aan de vrijwilligers door)
 • organisatie infomomenten voor vrijwilligers
 • opvolgen vragen vrijwilligers (gemeente als eerstehulplijn, moeilijkere vragen worden doorgespeeld naar de coördinator)

GIS-werk

 • opmaak van de inventarisatiekaarten op basis van Wegenregister, Atlas, GRB, luchtfoto,… in GIS
 • externe info (BPA, verkavelingsplannen, rooilijnplannen, ruilverkavelingen, bosbeheersplannen, ...) overzetten op een GIS-kaart
 • overleg met de gemeente: kaart overlopen en aanpassingen doen
Opmaak tragewegenplan

Coördinatie en tekstueel werk

 • voorbereiden, leiden en verslaggeving van vergaderingen (kerngroep, projectgroepen, participatievergaderingen en slotevent)
 • schrijven van de kompasnota
 • opmaak puntensysteem voor afweging belang tragewegsegmenten
 • algemene communicatie

GIS-werk

Alle taken rond de digitale opmaak, verwerking en analyse van de geodata en het maken van kaartmateriaal, onder andere:

 • opmaak kaart met gemeentegrenzen en attractiepolen
 • opmaak wenslijnenkaart (zowel na 1e als 2e participatievergadering)
 • kaart met alle juridisch geldende wegen
 • opmaak tragewegenplan

Communicatieluik

Dit is een belangrijk onderdeel van het project. Ook hier kan Interleuven de gemeente ondersteunen.

Exclusieve dienstverlening

De gemeente bekijkt de gewenste invulling en timing en in onderling overleg met het GIS-team van Interleuven worden de taken van de GIS-medewerker bepaald. Voor deze dienstverlening kan worden gewerkt op basis van de exclusieve dienstverlening (pakket 6.2.). De kosten, verbonden aan de exclusieve dienstverlening, worden verrekend op basis van een expertise– en kostendelend principe.

Referenties

Dit project werd eind 2018 voor de gemeente Lubbeek afgerond. In 2019 werken we met de stad Diest aan een tragewegenplan i.s.m. Trage Wegen vzw. Op 1 oktober is er een eerste participatiemoment voor de bevolking.