Gemeenten willen aantrekkelijker vestigingsklimaat in Zuidoost Hageland

Binnen de Taskforce Spitsregio Leuven werd een actieplan ‘versterkt streekbeleid’ opgemaakt. De lokale besturen willen - onder meer - werken aan een concurrentieel, aantrekkelijk vestigingsklimaat om bedrijven aan te trekken en te houden en in Zuidoost Hageland. Het initiatief komt voort uit een werkgroep met vertegenwoordigers van de gemeenten Hoegaarden, Tienen, Glabbeek, Kortenaken, Linter, Landen, Zoutleeuw, Geetbets en de partners Interleuven, VOKA, POM en de provincie Vlaams-Brabant.

Deze bracht de bestaande vestigingsvoorwaarden en het flankerend beleid in kaart en vergeleek dit met andere regio’s. ZO Hageland is goed gelegen, over het algemeen goed ontsloten en onderwijs, arbeidskrachten en mentaliteit spelen in het voordeel. Bedoeling is nu initiatieven te nemen om meer gemeentelijke of intergemeentelijke KMO- en ambachtenzones te creëren. De gemeenten werkten daarom een plan uit dat legislatuur-overschrijdend en toekomstgericht is op 2030. Daarnaast vragen de gemeenten ondersteuning van de Vlaamse en provinciale overheid.

ZO Hageland engageert zicht om de troeven van de steden en gemeenten uit te spelen als een aantrekkelijke regio om te werken/wonen/leven met de slogan 'Wij ondernemen en werken in eigen streek'. De lokale bestuurders zullen regelmatig samenkomen voor de opvolging van de acties, of om standpunten en adviezen te formuleren. Ook het ondersteunen van het lokaal ondernemerschap via o.a. een premie voor startende ondernemingen of een vrijstelling van onroerende voorheffing voor 3 jaar staat op de agenda.