Ondersteuning bij herbestemming kerken

Ook de problematiek inzake herbestemming kerken behoort tot het takenpakket van onze deskundige onroerend erfgoed. Gemeenten die hulp wensen bij de opmaak van hun kerkenbeleidsplan kunnen hiervoor bij Interleuven terecht. Onze deskundige volgt ook het haalbaarheidsonderzoek op van de gemeenten die zich laten begeleiden door het projectbureau Herbestemming Kerken. Eens dit haalbaarheidsonderzoek afgerond, kan u bij ons terecht voor projectbegeleiding voor de realisatie van de neven- en/of herbestemming.

Daarnaast bieden wij projectbegeleiding aan voor een haalbaarheidsonderzoek voor kerken die niet zijn ingediend of niet zijn weerhouden door het projectbureau. Tenslotte kan u beroep doen op ons advies of onze ontwerpdienst voor de realisatiefase van de herbestemming van uw kerk.

Van 15 januari 2019 tot en met 15 april 2019 kunnen gemeenten en kerkbesturen een aanvraag indienen voor een begeleid haalbaarheidsonderzoek voor de volledige her- of nevenbestemming van een parochiekerk.