Oprichting kwaliteitscel moet ruimtelijke en architecturale kwaliteit verhogen

Streekintercommunales IGEMO, Interleuven en Haviland bundelen de krachten om een Kwaliteitscel Omgeving op te richten. Dit initiatief kadert binnen een strategie  om de ruimtelijke kwaliteit te verhogen. De kwaliteitscel zal lokale besturen ondersteunen in het vorm geven van hun ruimtelijke visie bij stedenbouwkundige projecten, tevens wil ze een platform zijn voor ambtenaren, schepenen en professionals om kennis uit te wisselen, te inspireren en op te leiden. Dit initiatief past binnen het meerjarenprogramma van Vlaams Bouwmeester Leo Van Broeck en krijgt dan ook het label ‘Steun van de Vlaams Bouwmeester’.

De Vlaming heeft een baksteen in de maag, dat is alom geweten. Onze lange voorgeschiedenis van bouwen en verbouwen tot de eigen wensen heeft echter tot een versnipperd landschap, een verharding van 14 % en een enorm fileprobleem geleid. Hoog tijd dus om op een andere manier over onze ruimte na te denken.

Ruimtelijke vraagstukken en vergunningsdossiers draaien steeds vaker rond inbreiding, kernversterking, densifiëring, enz. Vraagstukken die nood hebben aan een multidisciplinaire aanpak en die soms de expertise binnen het lokaal bestuur overstijgen.

Vanuit die insteek richten de streekontwikkelingsintercommunales IGEMO, Interleuven en Haviland, een KWALITEITSCEL op. Het initiatief past binnen de beleidsvisie van de Vlaamse regering en de Vlaamse Bouwmeester om in te zetten op het verhogen van de ruimtelijke kwaliteit. IGEMO, Interleuven, Haviland en Team Vlaams Bouwmeester ondertekenen daarom de engagementsverklaring voor de opstart van de Kwaliteitscel Omgeving. Het engagement van Team Vlaams Bouwmeester leidt tot het label ‘Steun van de Vlaamse Bouwmeester’.

Ondersteuning naar gemeenten

Als verlengstuk van lokale besturen weten de intercommunales welke ondersteuning hun gemeenten nodig hebben om tot kwalitatieve projecten te komen. De ondersteuning van de Kwaliteitscel Omgeving heeft dan ook de doelstelling om het lokale niveau te versterken, om kennis uit te wisselen en de expertise te verhogen.
 
De Kwaliteitscel Omgeving behaalt deze doelstellingen door rond drie insteken te werken:
• ADVISEREN: een multidisciplinaire kwaliteitskamer met externe experten staat het lokale bestuur bij in het omgaan met impactvolle publieke en private projecten.
• INSPIREREN: lezingen, workshops  en uitstappen geven nieuwe inzichten en andere processen om uitdagingen aan te gaan. Dit wordt ook opengesteld naar alle geïnteresseerde professionals.
• OPLEIDEN: ambtenaren en schepenen worden, onder begeleiding van een externe expert, ondergedompeld in onderwerpen die specifiek zijn voor de publieke sector.

De lezingenreeks start op donderdag 29 november 2018 met een vertoning van de documentaire ‘Plannen voor Plaats’, een film van Nic Balthazar in opdracht van Team Vlaams Bouwmeester, in Cinema ZED te Leuven (extra info volgt later). Deze vertoning wordt aangevuld met een debat met de Vlaams Bouwmeester Leo Van Broeck en een workshop over de toekomst van de ruimtelijke planning op het lokaal niveau.

Voor meer info, kan u Martijn Gillaerts contacteren.

De Kwaliteitskamer Omgeving is een gezamenlijk initiatief van de intercommunales: