• Home
  • Assent - Bekkevoort

Assent - Bekkevoort

Het bedrijventerrein Assent wordt via de N2 (gewestweg Leuven – Diest) vrijwel onmiddellijk ontsloten naar de E314. De zone is gericht op lokale, ambachtelijke bedrijven die moeilijker kunnen worden ingeplant binnen een woongebied vanwege stedenbouwkundige en/of milieutechnische overwegingen.

De zone wordt gefaseerd ontwikkeld. Alle percelen van fase 1 werden reeds bebouwd of verkocht. Voor de tweede fase dient nog een oud gebouw te worden afgebroken en zal het terrein worden genivelleerd. De aanleg van de tweede fase gaat gepaard met de inrichting van een gemeenschappelijk natuurlijk parkje. Pas na deze aanlegwerken (herfst 2021) zal de tweede fase worden uitgegeven. 

Het bedrijventerrein streeft CO2-neutraliteit na: de zone is voorzien van energiezuinige openbare verlichting en de kopers van bedrijfsgrond worden verplicht om ofwel zelf groene elektriciteit te produceren en/of af te nemen. De bouwconcepten voor de bedrijfsgebouwen zullen meerlagig en meervuldig gebruik nastreven. Een optimale terreinbezetting is het uitgangspunt. Architecturale kwaliteit wordt onderbouwd door duurzame bouwprincipes en circulariteit.