Tragewegenplan Lubbeek

De gemeente Lubbeek werkte de afgelopen jaren samen met Interleuven, IGO en de provincie Vlaams-Brabant aan de opmaak van een beleidsplan trage wegen. In dat plan is weergegeven welke acties aan welke trage wegen verbonden zijn en waar de gemeente de komende jaren wil op inzetten. De acties zijn het resultaat van de wensen en noden van elke weg, deze kwamen voort uit verschillende participatieavonden waarbij inwoners en geïnteresseerden werden betrokken. Heel wat vrijwilligers maakten een inventaris van alle officiële nog bestaande wegen.

Het plan werd begin oktober 2018 voorgesteld aan de geïnteresseerden en de vrijwilligers.