Woonproject Kisteveld Tervuren

In het woonproject Kisteveld worden de laatste drie bouwgronden aan de Duisburgsesteenweg in Tervuren te koop aangeboden. De voorrang gaat naar jonge mensen die een band hebben met de gemeente Tervuren. Je kan je kandidaat stellen tussen 15 maart en 19 april.

De oppervlakte van de percelen ligt tussen 3 are 66 ca en 4 are 62 ca en zijn bedoeld voor halfopen bebouwing. Er is ook een tuin voorzien. De prijzen variëren tussen 119.400 en 166.320 euro (exclusief registratiekosten, kosten en notariskosten).

Tervuren is een goed gelegen gemeente tussen Leuven en Brussel en toch nog groen en vrij rustig. Deze troeven vertalen zich in hoge woningprijzen. Voor Tervurenaars is het bijgevolg niet evident om een betaalbare woonst in eigen gemeente te vinden. Daarom besloot het gemeentebestuur enkele jaren geleden om het project Kisteveld te ontwikkelen en Tervurenaars bij aankoop van één van de bouwgronden een financieel voordeel te bieden.

Het project Kisteveld ligt naast het kerkhof van Tervuren en bestaat in totaal uit 18 kavels. De verkaveling bestaat uit verschillende types van kavels:

  • 6 middelgrote kavels met halfopen bebouwing zonder inkomensvoorwaarden
  • 8 kavels voor bescheiden (patio-)woningen met inkomensvoorwaarden
  • 4 kavels voor bebouwing in gesloten verband met inkomensvoorwaarden

De oppervlakte van het perceel en het type bebouwing bepalen de precieze prijs. Jonge Tervurenaren kunnen de grond aankopen tegen een percentage van de werkelijke prijs als ze aan bepaalde voorwaarden voldoen. 

De belangrijkste voorwaarde is dat kopers tussen 21 en 45 jaar oud zijn. Wie zich kandidaat stelt, krijgt voorrang indien hij/zij de laatste 15 jaar minstens 10 jaar in Tervuren gewoond heeft of op dit moment 5 jaar onafgebroken in Tervuren verblijft. Zo niet moet alleszins een band met de gemeente worden aangetoond door een lidmaatschap van een erkende Tervuurse vereniging. Daarnaast zijn nog enkele andere voorwaarden/voorrangsregels opgenomen in het reglement. Daardoor krijgen jonge mensen die niet in aanmerking komen voor sociale huisvesting of onvoldoende middelen hebben om een dure bouwgrond te kopen, de kans om in hun eigen gemeente te blijven wonen.

Reglement

Inschrijvingsformulier

Presentatieplan

Hoe kandidaat stellen?

Vul het aanvraagformulier in en voeg de nodige bewijsstukken toe. Het hele dossier moet uiterlijk op vrijdag 19 april in een aangetekende zending toekomen bij gemeente Tervuren, dienst omgeving en wonen, Markt 7a bus 2, 3080 Tervuren. Je kan het ook zelf brengen tegen ontvangstbewijs.

Interleuven kijkt na wie in welke mate aan de criteria beantwoordt om dan een bepaalde plaats toe te kennen. Als meerdere kandidaten aan de voorwaarden voldoen, volgt een loting.

Samenwerking gemeente en Interleuven

De gemeente Tervuren is eigenaar van de grond. Interleuven stond in voor de aanbesteding en de opvolging van de infrastructuurwerken, maakte het verkavelingsdossier op en begeleidt de gemeente bij de verkoopsprocedure.

Meer info over het woonproject Kisteveld en de laatste beschikbare kavels, bekomt u bij Marc De Neef. U kan ook contact opnemen met de gemeente Tervuren, dienst omgeving en wonen (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).