Digitaal archief

De digitalisatie is niet meer tegen te houden! Gemeentebesturen zijn genoodzaakt om mee op de kar te springen. Nieuwe infrastructuur, software, hardware, … dragen allemaal bij aan deze evolutie. 

Het is belangrijk om niet enkel aan nieuwe digitale data te denken, ook oudere niet-digitale data blijven hun waarde behouden. Om deze gegevens niet te laten verloren gaan, is digitalisatie aangewezen. Denk bijvoorbeeld aan verkavelingsdossiers die veel plaats innemen én vergankelijk zijn. Dergelijke archieven kunnen worden gescand en gekoppeld in het GIS. Zo blijven de dossiers goed bewaard en zijn ze met 1 muisklik terug te vinden.

De GIS-medewerkers van Interleuven hebben heel wat ervaring met het scannen van archieven. Voor de verschillende dossiers is er steeds een zekere dossierkennis nodig om te kunnen selecteren welke dossierstukken prioritair moeten worden gescand en welke minder belangrijk zijn.

Aan de hand van een zelf gekozen codering worden de scans opgelijst en kunnen vervolgens aan het GIS worden gekoppeld (zie dienstverlening ‘Vergunningen op kaart’). De opvraging van de dossiers doe je vanaf dan snel aan je bureau en je hoeft niet eindeloos te zoeken in een papieren archief.

Referenties

Deze dienstverlening voert ons team GIS uit voor de gemeenten Begijnendijk, Hoegaarden, Keerbergen, Kortenberg, Oud-Heverlee, Rotselaar en de steden Lier en Tienen.