Nieuwbouwschool Pellenberg Lubbeek

Het voorontwerp van de nieuwbouwschool in Pellenberg werd door het college van burgemeester en schepenen van Lubbeek goedgekeurd. De nieuwbouw zal plaats bieden aan 380 leerlingen met 7 kleuterklassen, 12 lagere schoolklassen en een aantal vaklokalen. De inkom- en speelzone wordt uitgewerkt als een polyvalente binnenruimte die ook buiten de schooluren een ontmoetingsruimte voor de bevolking kan zijn.
De huidige schoolgebouwen zijn te klein en bestaan voor het merendeel uit eenlagige gebouwen of paviljoenen. Zowel uit energetische overweging als uit het oogpunt van ruimtelijk rendement werd voor een compactere bouwvorm gekozen.

Het project zal bijna-energieneutraal (BEN) zijn dankzij een doorgedreven isolatie en energiezuinige technieken zoals een geothermisch warmtepompsysteem, passieve koeling en PV-panelen. Naast het ontwerpen van een gebouw dat weinig energie gebruikt, schenken we ook aandacht aan het gebruik van hernieuwbare bouwmaterialen waarvan de productie weinig uitputbare grondstoffen en energie vragen en bijgevolg milieuverantwoord is. De nieuwe school wordt opgetrokken als een massieve houtbouw in kruislaaghout (CLT) wat op zich een CO2-neutrale bouwmethode is maar daarnaast ook zorgt voor een gezond binnenklimaat en een kortere constructietijd.

Het ontwerp van de gebouwen en de speelplaatsen werd gemaakt door onze dienst gebouwen en infrastructuur die ook de uitvoering zal opvolgen en zal instaan voor de veiligheidscoördinatie.
Het stedenbouwkundig concept voor de nieuwe school met zijn open ruimte en inrichting alsook het nieuwe verkeersregime met bijhorende parkeerinfrastructuur werd ontworpen door het studiebureau Vectris. Hieruit volgde het concept van een ‘dorpscampus’ bestaande uit een groene ruit met daarin een school en een polyvalente open ruimte die de afstand tegenover de kerk maximaliseert.

Om het zicht op de kerk en de relatie met de dorpskern te verbeteren, krijgt de school op de hoek met de Lostraat een lager transparant volume. Vervolgens is er een zone met twee bouwlagen en een derde deel met drie verdiepen. De bestaande refter aan de sporthal krijgt vooraan een uitbreiding.

Vragen over dit project? Is er in jouw gemeente ook een school die aan renovatie toe is? Contacteer Ellen Torfs voor meer informatie.