Woonproject Priesterdelle 3040 Huldenberg

In samenwerking met de gemeente Huldenberg ontwikkelt Interleuven een volgende fase van het woonproject Priesterdelle.

De 7 resterende kavels voor halfopen bebouwing worden te koop aangeboden. Geïnteresseerden voor de aankoop van 1 van deze bouwgronden konden zich tot 5 januari 2020 kandidaat stellen. De binnengekomen kandidaturen worden nagekeken en nadien worden de kandidaten gecontacteerd.

Het woonproject ligt tussen de E. Gillisstraat, Priesterdelle en het voetbalveld van OHR Huldenberg. Voorzieningen zoals scholen, winkels en openbaar vervoer bevinden zich op wandelafstand. Huldenberg is bovendien een goed gelegen gemeente tussen Leuven en Brussel.

Verkoopplan

Plan voor verkoop 10 2019 225

Klik op de afbeelding om deze te vergroten

In een eerste fase werd begin jaren 2000 het woonuitbreidingsgebied al gedeeltelijk verkaveld. Van de 12 kavels die in de zomer 2019 een eerste keer te koop werden aangeboden (paarse kleur op plan – 1 t.e.m. 8 bescheiden – 9 t.e.m. 12 middelgroot) zijn er momenteel nog 7 beschikbaar. Later wordt er nog een zone voor groepswoningbouw aangesneden (gearceerde aanduiding op plan) en worden er nog 4 bescheiden kavels verkocht (gele aanduiding op plan).

Verkoopprijzen

De verkoopprijzen* van deze 12 kavels liggen tussen 86.400 en 112.500 euro (* exclusief registratierechten, notaris- en opmetingskosten en kosten eigen aan de koper). Lot 1, 2, 6, r7 en 8 zijn bescheiden kavels en lot 9 en 11 zijn middelgrote bouwgronden. Aangezien het om betaalbare kavels gaat (prijs ligt lager dan de normale marktprijs) worden er een aantal voorwaarden vooropgesteld waaraan kandidaat-kopers moeten voldoen en zijn er ook een paar voorrangsregels van toepassing.

Verkoopsvoorwaarden

  • Inkomensvoorwaarden voor bescheiden kavels (loten 1 tot en met 8)
  • Eigendomsvoorwaarde voor beide types
  • Na aankoop: bouwverplichting, bewoningsplicht en vervreemdingsverbod (10-20 jaar) voor zowel de bescheiden als de middelgrote kavels
Voorrang bij toewijzing
  • Eerst wordt voorrang gegeven aan die kandidaat-koper(s) die sinds de geboorte in de gemeente Huldenberg wonen, of aan de kandidaat-kopers die tot voor de leeftijd van 20 jaar tot een gezin behoorden dat minimaal 10 jaar in Huldenberg gevestigd was
  • Daarna wordt voorrang gegeven aan de kandidaat-koper(s) die bij het moment van toewijzing minimaal 10 jaar onafgebroken in de gemeente Huldenberg gewoond hebben
  • Daarna wordt voorrang gegeven aan de kandidaat-koper(s) die in een periode van 6 jaar voor het moment van toewijzing minstens 3 jaar inwoner zijn geweest van de gemeente Huldenberg
  • Tenslotte wordt er voorrang gegeven aan kandidaat-koper(s) die op het moment van de toewijzing reeds 1 jaar inwoner zijn van de gemeente Huldenberg

Deze criteria zijn overgenomen uit het “Lokaal toewijzingsreglement voor sociale huurwoningen met optie doelgroepen”.

Volledig verkoopreglement

Kandidaatstelling

Interesse in 1 van de 7 te koop aangeboden kavels en voldoet u aan de voorwaarden? Richt dan je kandidatuur, vanaf 15 november 2019, per aangetekend schrijven aan Interleuven, Brouwersstraat 6 te 3000 Leuven. De uiterste inschrijvingsdatum is 5 januari 2020. De poststempel op het aangetekend schrijven of het ontvangstbewijs zal gelden als bewijs. Voor meer informatie kan u Marc De Neef (0495 53 84 47) contacteren.

Inschrijvingsformulier kandidaat (worddocument)