Hoe streef je naar ruimtelijke kwaliteit?

Op maandag 17 september ging in het Predikheren te Mechelen de inspiratiesessie 'streven naar kwaliteit' door. De sessie werd georganiseerd door het Huis voor Omgevingskwaliteit - kortweg ad hoK. Dit is een samenwerking rond ruimtelijke kwaliteit met streekintercommunales IGEMO, Interleuven en Haviland.

Wat is ruimtelijke kwaliteit?

Streven naar kwaliteit moet niet als een doelstelling, maar als een plicht worden beschouwd. Zo luidt de boodschap tijdens de introductie van de inspiratiesessie. In navolging daarvan geven drie topexperten hun visie over de prangende vraag... Wat is kwaliteit?

Els Nulens (Blauwdruk Stedenbouw) benadert deze vraag vanuit beeldkwaliteit. Aspecten van beeldkwaliteit zoals beleving, identiteit en ritme zijn hier enorm belangrijk volgens haar. Hardwin De Wever (AG VESPA) legt de focus meer op het bestuurlijke aspect, met name de organisatie, ontwerpend onderzoek, het juiste instrumentarium en het belang van onderhandelen. Ward Verbaekel (Officeplusarchitecten) licht tot slot het beeldkwaliteitsplan van Nijlen toe. Zo toont hij aan hoe belangrijk het is om als bestuur proactief een visie te ontwikkelen en dit consequent te vertalen in het vergunningsbeleid.

Lees hier het volledige sfeerverslag van een boeiende inspiratiesessie.

Zijn er in jouw gemeente dossiers waarbij ad hoK - Huis voor omgevingsKwaliteit een rol kan in spelen? Neem contact op