Zevende oproep: begeleiding bij herbestemming van parochiekerken

Gemeenten en kerkbesturen kunnen vanaf 15 januari 2020 een aanvraag indienen voor een begeleid haalbaarheids- onderzoek voor de volledige herbestemming of de nevenbestemming van een parochiekerk. Het Projectbureau ‘Herbestemming Kerken’ begeleidt dit traject. De uiterste datum om een aanvraag in te dienen is 21 april 2020. Het gaat om de laatste oproep in deze formule.

Veel gemeenten en kerkbesturen moeten geplande gesprekken over een gezamenlijke kandidaatstelling voor een haalbaarheidsonderzoek voor de her-/nevenbestemming van een parochiekerk annuleren. Hierdoor kan de uiterste datum om in te dienen (21 april) eventueel niet gehaald worden.
Het Projectbureau stelt voor dat gemeenten en kerkbesturen die zich in deze situatie bevinden uiterlijk tegen 15 april contact nemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.   Op basis van de lokale situatie en stand van zaken kunnen dan bilateraal andere afspraken gemaakt worden omtrent hun (eventuele) kandidaatstelling.

Dit aanbod is bedoeld voor gemeente- en kerkbesturen die samen willen onderzoeken of concrete suggesties voor het toekomstig gebruik van een kerkgebouw op een kwalitatieve en betaalbare manier uitvoerbaar zijn. Het haalbaarheidsonderzoek is de voorbereiding voor een daadwerkelijk uit te voeren project. Het indienen van een aanvraag geeft aanleiding tot een vrijblijvend gesprek. Indien de aanvraag voor 21 april wordt ingediend, kan dit overleg al vroeger plaatsvinden.

Steden/gemeenten en betrokken kerkbesturen kunnen zich via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. voor een begeleid traject voor een haalbaarheidsonderzoek kandidaat stellen bij het Projectbureau ‘Herbestemming Kerken’.

Zevende oproep

Situering

Infodocument

Aanvraagformulier begeleidingstraject (worddocument)

Rol Interleuven

Interleuven biedt ook in dit verband ondersteuning aan de aangesloten gemeenten uit het arrondissement Leuven. Enerzijds treden we als Vlinter-lid op als partner van het Projectbureau ‘Herbestemming Kerken’ en volgen in die hoedanigheid de door het Projectbureau goedgekeurde dossiers mee op. Het gaat over 12 haalbaarheidsdossiers in de gemeenten Boutersem, Haacht, Herent, Kortenberg, Lubbeek, Oud-Heverlee, Rotselaar, Tienen en Zoutleeuw.

Anderzijds kunnen lokale besturen beroep doen op de collega’s van ruimtelijke ordening en/of gebouwen en infrastructuur voor de opmaak en begeleiding/coördinatie van een kerkenbeleidsplan en/of haalbaarheidsstudie. Ook bij/voor de effectieve realisatie van een her- of nevenbestemming kan de expertise van Interleuven worden ingeschakeld. De ondersteuning wordt uitgevoerd binnen een bestaande of nieuw af te sluiten exclusiviteitsovereenkomst tussen Interleuven en de gemeente.

Interesse? Contacteer Nina Van Meerbeeck voor meer informatie.

Achtergrond

De conceptnota ‘Een toekomst voor de Vlaamse Parochiekerk’ van 24 juni 2011 en de Omzendbrief van 30 september 2011 van minister Bourgeois zet de uitdaging voor de toekomst van de kerken bij alle steden en gemeenten op de kaart. Negen jaar later beseffen veel steden, gemeenten en kerkbesturen dat het vinden van andere zinvolle en betaalbare bestemmingen voor kerken niet voor de hand ligt. Veel lokale betrokkenen ontwikkelen suggesties, visies of kerkenbeleidsplannen. Maar vooral de stap naar effectieve uitvoering blijkt niet vanzelfsprekend. Vaak rijzen twijfels over de realiteitszin, haalbaarheid en duurzaamheid van de ideeën. Bovendien beseft men hoe belangrijk het is dat transformaties van kerken niet alleen doordacht maar ook op een gevoelige en kwalitatieve manier gebeuren. Het aanbod van de Vlaamse overheid om haalbaarheidsonderzoeken te begeleiden, wil hier een antwoord op bieden.
Het Projectbureau ‘Herbestemming Kerken’ onderzoekt aan de hand van ontwerpen en financiële simulaties of het project op een kwalitatieve en verantwoorde manier te realiseren valt. Gemeentebesturen en kerkbesturen kunnen op basis daarvan op korte termijn gefundeerde beslissingen nemen en de uitvoering van een concreet project voorbereiden.

Subsidies ‘Het eeuwige leven voor je landelijke kerk’

Liet uw gemeente al een haalbaarheidsstudie uitvoeren of zijn er concrete plannen? Dan kan u zich kandidaat stellen voor het opzetten van een participatietraject en het uitwerken van een tijdelijke bestemming. Zo legt u alvast een goede basis voor een duurzame herbestemming van uw kerkgebouw op lange termijn. De Provincie Vlaams-Brabant voorziet, i.s.m. met PARCUM, begeleiding en een startbudget van maximum € 25.000. Alle praktische informatie vindt u terug op www.vlaamsbrabant.be/kerkenoproep.