Geo-usb 2020

Heeft jouw gemeente de gratis Geo-USB 2020 van de Provincie Vlaams-Brabant al aangevraagd? Dat kan online op volgende link: https://www.vlaamsbrabant.be/nl/gis/geo-usb-en-mobiel-gis-toestel.

Deze USB bevat GIS-data, op maat geknipt van uw gemeente: GRB-data, wegenregister, CRAB, watertoets, gewestplan, orthofoto, …

Voor een gemeente is het belangrijk om deze data binnen te halen en op te laden in het eigen GIS-systeem. Hierdoor blijven de databronnen actueel en kunnen alle GIS-gebruikers steeds met de meest recente data aan de slag.

Ook bij GIS-ondersteuning, geleverd door het GIS-team van Interleuven, wordt steevast met deze data gewerkt. Wilt u een beroep doen op ons team om deze data in de gemeentelijke software te laden? Neem dan contact op met Emma De Proft van onze GIS-dienst.