Groepsaankoop 360°-beelden en 3D-puntenwolk

Vanaf maandag 9 november 2020 kun je in het werkingsgebied van Interleuven twee speciale wagens met 360°-camera’s spotten. Deze wagens van de Nederlandse firma Cyclomedia verzorgen de komende jaren mobile mapping in Oost-Vlaams-Brabant.

 

Mobile mapping is de techniek waarbij een rijdend voertuig om de 5 meter een 360°-beeld neemt aangevuld met het inmeten van 3D-punten. Dit betekent dat gebouwen en andere objecten als puntenwolken in kaart gebracht worden, aangevuld met 360°-foto's. In een onlinetoepassing kunnen de gemeenten de gedetailleerde beelden gebruiken voor o.a. terreinverkenning, controles, inventarisaties, … Deze werkwijze biedt heel wat voordelen, een terreinbezoek zal bijvoorbeeld overbodig worden. Conform de privacywetgeving zijn gezichten, nummerplaten en andere zaken onherkenbaar gemaakt.

Tot eind juni 2019 bood Informatie Vlaanderen de gratis Mobile Mapping toepassing aan die een gelijkaardige dienstverlening aanbood. De Vlaamse overheid zette deze dienstverlening echter stop wegens een te hoge hosting-kost. Interleuven nam daarop volgend het initiatief om een groepsaankoop op te starten om de toepassing te vervangen. Er werd een overheidsopdracht uitgeschreven en verschillende aanbieders werden bevraagd. Dit resulteerde in een samenwerking met het Nederlandse bedrijf Cyclomedia.

Indien u ook interesse hebt in deze groepsaankoop, neem dan contact op met Emma De Proft.