De Digital Citypole

Op de Beheerraad van het Wetenschapspark Arenberg werd in het najaar de ambitie uitgesproken om de graad van innovatie in het Park op een flink hoger niveau te tillen en daar ook de middelen voor te gaan voorzien.

Dit is echt een ‘must’ want laten we eerlijk zijn, een Wetenschapspark met vandaag nauwelijks oplaadinfrastructuur voor elektrische wagens komt erg ongeloofwaardig over en dit zeker wanneer je als Stad Leuven de innovatieprijs 2020 in de wacht hebt gesleept.

Interleuven was dan ook graag ‘host’ als belangrijke actor in het realiseren van de ‘Burgemeestersconvenant’ voor de eerste demo van de Digital Pole met de er aan gekoppelde satelliet oplaadinfrastructuur voor elektrische wagens.

De nieuwe ambities van het Wetenschapspark sluiten naadloos aan bij de doelstellingen die Interleuven op het nieuwe bedrijvenpark te Keiberg-Vossem zoekt te realiseren d.m.v. een door Vlaanderen ondersteund en gesubsidieerd SELFIE project.

Het project speelt in op wat de kerninfrastructuur van de leefbare stad van morgen dient te worden.

Maar er is meer, niet enkel het niveau van innovatie moet de volgende jaren flink worden uitgebreid maar de actoren op het Park moeten ook meer gaan samenwerken om gemeenschappelijke oplossingen aan te dragen om deze innovaties, onder meer op het vlak van de energietransitie, mogelijk te maken.

De KU Leuven zal in 2021 een directeur voor het Park aanstellen om die al deze vernieuwing in goede banen te leiden.

Het is een samenwerking van verschillende Vlaamse KMO’s die deze ambitie vorm wenst te geven. Het project wordt door Vlaanderen gesubsidieerd en ondersteund. 

Het unieke van dit project is de combinatie van vernieuwende oplaadinfrastructuur d.m.v. pop-up paaltjes en toepassingen op vlak van 5G infrastructuur.

Een noodzakelijke vereiste voor deze uitrol is de aanwezigheid van een glasvezelkabel en een voldoende sterke stroomkabel aan de voet van Digital Pole. De glasvezelkabel dient om de te genereren data-traffic op termijn te servicen, de powerkabel om de oplaadpunten van voldoende stroom te voorzien om de elektrificatie van het wagenpark de komende jaren mogelijk te maken.

De Digital Pole is modulair opgebouwd en kan alle mogelijke sensoriek huisvesten die de het lokaal bestuur en de burger belangrijk acht. Burgerparticipatie om te bepalen wat vanuit beleidsdoelstellingen belangrijk is en welke applicaties de burger op wijk of stadsniveau wenst ontwikkeld te zien worden key-drivers in de leefbare stad van morgen.

Een van de ambities van het project is een proeftuin te maken in de tangent die het gebied Gasthuisberg, Wetenschapspark Arenberg, de Ingenieursfaculteit tot aan OHL omvat waar allerhande toepassingen van morgen kunnen worden uitgetest.

Een van die toepassingen zijn zelfrijdende shuttles. Om dit te kunnen realiseren is een netwerk nodig van digital poles die 5G ondersteunen. De 5G antenne of transmitter wordt in de top van de paal ingebouwd. De KU Leuven heeft reeds toegezegd dit netwerk van 5G ondersteunende palen mee uit te rollen in 2021.

Dit laat niet alleen toe te gaan experimenteren op vlak van zelfrijdende auto’s die binnen een tiental jaar het straatbeeld flink gaan veranderen in een globale transitie naar een autoluwe stad, maar het biedt tevens een opportuniteit aan de studenten van de KU Leuven en UCLL in een open systeem die applicaties te ontwikkelen waar de burger belang aan hecht.

De rol van KBC, is naast de rol van radio-equipment bouwer NOKIA, in de backhaul niet onbelangrijk. De trusted data gegenereerd op de Digital Pole dient verwerkt en afgerekend te worden. Nieuwe betalingsinstrumenten zullen in de nabije toekomst ontwikkeld worden om dit op een veilige en kosten-efficiente wijze te ondersteunen. Denk maar aan blockchain ondersteunende betalingssystemen en e-wallets.   

Als infrastructuur bouwer wenst Interleuven zoals aangegeven in haar beleidsplan op vlak van deze smart city ontwikkelingen een belangrijke rol te spelen naar de toekomst toe, zij het door deze innovaties mede te faciliteren, zij het door zelf daar een voortrekkersrol als publiek bedrijf in te gaan spelen en dit niet enkel in een stedelijke context, maar ook op bedrijvenparken en in de door Vlaanderen uit te rollen ‘Hoppinpunten’.         

De digitale Citypole