TERTS Slotconferentie - 14 maart 2022

Na vier jaar loopt het TERTS-project op zijn einde. Op maandag 14 maart worden de resultaten voorgesteld, staan we stil bij de struikelblokken en werpen we een blik op de toekomst. Iedereen is welkom op deze slotconferentie in het BMCC in Brugge.

- Schrijf je hier in -

Het Interreg Vlaanderen-Nederland project TERTS heeft als doel om het duurzame energiegebruik in de tertiaire sector (horeca, detailhandelaars en kleine zelfstandigen) te stimuleren. Dat gebeurt door innovatieve energietechnieken te demonstreren in de vijf pilootprojecten in Brugge (BMCC), Gent (Voo?uit) en Middelburg (Oostkerk, Koepoort en het Palet). Daarnaast wordt er ook ingezet op de begeleiding van de KMO/MKB’s om tot duurzame investeringen te komen.

Het programma:
  • 13.30 - 14.00 uur: Ontvangst met koffie
  • 14.00 – 14.30 uur: Wat hebben we geleerd?

We schetsen hoe het project verlopen is en welke kennis en conclusies belangrijk zijn om mee in
toekomstige aangelegenheden. Daarnaast wordt er ook stilgestaan bij de valkuilen in het verhaal.

  • 14.30 – 15.30 uur: Onze demonstratieprojecten

Binnen TERTS werden 5 gebouwen in Vlaanderen en in Nederland geselecteerd als pilootprojecten,
waar verschillende innovatieve technieken werden geïnstalleerd om ze duurzamer en energie efficiënter
te maken. We presenteren het eindresultaat aan de hand van beeldmateriaal en lichten de lichten de
technieken toe.

  • 15.45 – 16.30 uur: Panelgesprek

De energietransitie binnen de tertiaire sector is geen vanzelfsprekend verhaal. Er zijn heel wat
uitdagingen en struikelblokken om rekening mee te houden. Samen met vertegenwoordigers van de KMO/MKB's en de overheidssector gaan we in gesprek over de mogelijkheden voor de toekomst.

  • 16.30 – 16.45 uur: Early adopter award

Enkele KMO/MKB's waren nauw betrokken bij TERTS en hebben geïnvesteerd in duurzame technieken.
Eén van hen zal daarvoor een award in ontvangst nemen en zijn/haar traject kort toelichten.

  • 16.45 – 18.30 uur: Netwerkreceptie & rondleiding in het BMCC

We sluiten af met netwerkreceptie waar de aanwezigen eindelijk fysiek met elkaar in gesprek kunnen gaan
en hun bevindingen kunnen delen. Wie interesse heeft kan ook een rondleiding krijgen in het BMCC en zo
de innovatieve technieken zelf aanschouwen.

Schrijf je nu in via Eventbrite!

Iedereen is welkom, maar het event is in de eerste plaats gericht op sectororganisaties, installateurs, vertegenwoordigers van steden en gemeenten, beleidsmakers en de ondernemers zelf.