Interleuven houdt toezicht op onttrekking oppervlaktewater

Vlaanderen is ontworpen om water snel af te voeren via riolering of regenwaterafvoer. Het gevolg daarvan is dat er bij normale weersomstandigheden, in tegenstelling tot grondwater, een aanzienlijke voorraad oppervlaktewater via onze beken en rivieren naar de zee stroomt.

Dit water mag, afhankelijk van het debiet, onttrokken worden na een melding ( <500 m³/jaar) of het bekomen van een vergunning (>500 m³/jaar bij VMM). Aangelanden van een onbevaarbare waterloop mogen water capteren van op hun eigendom. Voor niet-aangelanden kan dit vanop de openbare weg of met toestemming van een aangelande, of op vaste captatiepunten (voor rivieren en kanalen).

Uit cijfers van VMM blijkt dat er in 2019, 204.601 miljoen m³ oppervlaktewater werd onttrokken. Dat is heel wat minder dan leidingwater, maar wel meer dan grondwater of hemelwater. De industrie blijkt de grootste verbruiker te zijn. Een andere grote verbruiker, de landbouwsector, lijkt eerder gebruik te maken van grondwater.

Een uitzondering op deze regel zijn de ecologisch zeer kwetsbare waterlopen. Om de aanwezige fauna en flora te beschermen, is onttrekken van water uit deze waterlopen verboden. Verschillende van deze waterlopen zijn gelegen in gemeenten van arrondissement Leuven: Leuven, Lubbeek, Bierbeek, Boutersem, Oud-Heverlee, Hoegaarden, Diest, Scherpenheuvel-Zichem, Aarschot, Begijnendijk, Tremelo en Landen. De kaart is te raadplegen via de VMM.

Toezicht door Interleuven

Een uitzondering hierop is drinkwater voor vee in weides en het gebruik door de hulpdiensten bij noodgevallen. Krijg je als gemeente een melding over een mogelijk onrechtmatige onttrekking van oppervlaktewater? Dan kunnen onze milieutoezichthouders ter plaatse de nodige vaststellingen doen. Waar nodig roepen zij bijstand in van de waterloopbeheerder of gewestelijke milieutoezichthouder.