Te Koop Bedrijventerrein Keiberg-VossemTervuren, 3080

Met het bedrijventerrein Keiberg-Vossem realiseren de gemeente Tervuren en Interleuven een kwaliteitsvol en duurzaam bedrijventerrein in de regio.

Speciale aandacht gaat hierbij naar lokale energieopwekking, het innovatief karakter, de ruimtelijke kwaliteit, biodiversiteit, waterhuishouding en landschappelijke inpassing. Het bedrijventerrein wordt een goed gelegen economische uitvalsbasis, een aangename werkplek en een meerwaarde voor de buurt/omgeving, de gemeente en de regio. Duurzame en innovatieve toepassingen in het ontwerp, continu beheer en opvolging door Interleuven en samenwerking tussen bedrijven en ondernemers via bedrijventerreinmanagement geven Keiberg-Vossem een hoogkwalitatieve identiteit zonder vervaldatum. Het project zal ook een educatief karakter krijgen en een pilootproject zijn waar concrete toepassingen verder worden onderzocht of gemonitord.

Interleuven biedt op het bedrijventerrein diverse percelen aan. In eerste instantie werden de terreinen langsheen de interne ontsluiting aangeboden, in een tweede fase wordt de zichtlocatie langsheen de Leuvensesteenweg in de markt gezet.

Interesse om u te vestigen op het bedrijventerrein Keiberg-Vossem?
Bezoek de projectwebsite www.keiberg-vossem.be/kandidaat-ondernemer voor alle informatie over de uitgifte en de procedure om u kandidaat te stellen.