Vechtpartij met werknemer in Tienen

Na een vechtpartij in Tienen zijn vrijdagmiddag 9 september drie personeelsleden gewond geraakt. De drie werknemers werden aangevallen door een collega die een negatieve evaluatie had gekregen.

De stoppen sloegen compleet door bij de man, toen hij te horen kreeg dat zijn contract niet verlengd zou worden. Hij gaf verschillende vuistslagen in het gezicht van zijn ploegbaas en ploegleider met wie hij in gesprek was. Ook een collega werd even later stevig aangepakt toen de man terugkeerde naar zijn eigen afdeling. Dat laatste slachtoffer werd bewusteloos geslagen en had een hersenbloeding. Hij verkeerde een tijdlang in levensgevaar maar is intussen aan de beterhand.

De verdachte, een man van 25 jaar oud uit Alken, kon thuis worden gearresteerd. De man moest zich bij de onderzoeksrechter verantwoorden voor opzettelijke slagen en verwondingen met werkonbekwaamheid tot gevolg en schuldig verzuim. Tijdens zijn verhoor minimaliseerde hij de slagen die hij heeft gegeven en verklaarde hij dat hij reageerde op agressie van de anderen.

Hoe is zo’n incident te voorkomen?

De werkgever wordt volgens de welzijnswet geacht op het vlak van veiligheid, gezondheid en psychosociale belasting de risico’s te elimineren en te beperken, door het uitvoeren van een risicoanalyse en het nemen van de gepaste maatregelen. Het gaat om een welzijnsbeleid gesteund op algemene principes waarbij risico’s worden voorkomen, bij de bron uitgeschakeld of verminderd. De voorkeur dient te gaan naar collectieve beschermingsmiddelen boven individuele. Er gaat ook aandacht naar opleiding en informatie van de werknemers. Dit beleid moet worden geïntegreerd in het volledige management van de onderneming.

De werknemer zelf kan sterker in de schoenen staan door een opleiding die leert hoe men effectief kan omgaan met agressieve mensen. Door de registratie van gevallen van agressie is het mogelijk om beter in te schatten hoe groot het probleem precies is in de organisatie. Belangrijk is ook het voorzien van een degelijke nazorg voor slachtoffers, een steunend gebaar is vaak voldoende, maar voor de meest ernstige gevallen is ook psychologische en juridische begeleiding nodig.

Gevolgen voor de werkgever

Een confrontatie met een agressieve situatie blijft vaak niet zonder gevolgen. Zelfs wanneer ze niet onmiddellijk zichtbaar zijn, zijn er consequenties voor zowel het individuele slachtoffer als voor de organisatie als geheel. De werkgever doet er dus goed aan om een preventief gezondheids- en veiligheidsbeleid te voeren waarbij ook rekening wordt gehouden met deze aspecten.

Bron: senTRAL