Lubbeek ontvangt Vlaamse subsidies voor ontharding

Groenblauwe parels is een projectoproep van de Vlaamse overheid naar vzw’s, intercommunales, koepelorganisaties, lokale overheden en POM’s voor ontharding en groenblauwe inrichting van de bebouwde omgeving. Binnen deze subsidieoproep werden onlangs 14 sterke projecten geselecteerd die elk op hun beurt op minstens drie locaties op het openbaar domein de verharding zullen uitbreken en vervangen door natuur. De gemeente Lubbeek, ondersteund door Interleuven, is een van deze sterke projecten.

Concreet worden drie woonbuurten aangepakt, met name Linden-Centrum, Davidssquare en Jeugdsquare, waarbij een natuurlijke inrichting de bestaande verharding zal vervangen. Op iedere locatie wordt een wadi aangelegd, waarbij we voor de boomaanplanting een veelbelovend ‘Stockholmsysteem’ zullen introduceren. Hierbij worden bomen aangeplant in een grindkoffer waardoor de bomen gezonder blijven én het water gemakkelijker in de bodem dringt. 

Op het vlak van biodiversiteit worden diverse vormen van groen aangelegd met inheemse en vaak bestuiversvriendelijke soorten (gras, grote en kleine bomen, haag, struiken, voorjaarsbloeiers, sierheesters, bodembedekkers...) en zelfs faunavoorzieningen waar mogelijk. Hieronder vindt u een luchtfoto van de huidige toestand van Davidsquare en een ontwerp van de natuurlijke inrichting na het ontharden.

In de voorbereidings- en uitvoerende fase gaan we een aantal doelgroepen betrekken zoals inwoners, kinderen, ouderen, OCMW en kerkfabriek. Met dit project voorzien we ook een sterk multiplicatoreffect. Na het ontwerpen van de nieuwe inrichtingsplannen door de dienst Gebouwen & Infrastructuur van Interleuven, heeft onze milieudienst de subsidieaanvraag voor dit project voor de gemeente Lubbeek opgesteld en ingediend. Ook de uitvoering van de werken zal opgevolgd worden door de diensten van Interleuven. Zo gaat Interleuven, samen met haar besturen, verder op zoek naar een antwoord op het droogteprobleem in Vlaanderen.

Heeft u zelf plannen om uw openbaar domein te ontharden en te vergroenen en ontbreekt het u aan tijd, capaciteit of kennis, neem dan zeker contact op met onze diensten milieu of gebouwen & infrastructuur.