Interleuven ondersteunt lancering Vastgoedinformatieplatform

Het proces om informatie te verzamelen voor de verkoop van vastgoed is verbrokkeld en administratief tijdrovend voor zowel aanvragers als lokale besturen. De gemeenten, in samenwerking met VVSG, vastgoedsector (CIB en FedNot) en de Vlaamse regering, willen daar samen verandering in brengen. 

Begin 2021 gaf de Vlaamse Regering het startschot aan Digitaal Vlaanderen voor de bouw van een Vlaams vastgoedinformatieplatform (VIP) dat dankzij digitalisering en centralisering van de informatiestromen de doorlooptijd zal versnellen en het proces kwalitatiever en eenvoudiger zal maken. 

De afdeling GIS van Interleuven ondersteunt de gemeenten vanuit haar functie als GIS-coördinator om de gemeentelijke data voor te bereiden zodat die in het overkoepelend systeem geïntegreerd kunnen worden. Zo wordt ervoor gezorgd dat alle gemeenten in de loop van 2023 volledig aangekoppeld worden. In 2022 werd daarom in een aantal gemeenten al begonnen met de migratie van stedenbouwkundige dossiers, het inbrengen van rooilijnplannen in DSI en de opmaak van enkele gemeentelijk specifieke lagen in een aantal gemeenten.

Het instappen van de gemeenten gebeurt in verschillende golven. Zo zal op maandag 15 mei 2023 de gemeente Kortenberg instappen en is het op woensdag 17 mei 2023 de beurt aan stad Tienen. De andere gemeenten uit onze regio zijn voorzien voor het najaar van 2023. Vanaf 1 januari 2024 moet het VIP dan verplicht in elke gemeente gebruikt worden en kunnen ook burgers een aanvraag indienen via het platform.