Burgemeestersoverleg Oost-Brabant kiest Bert De Wit (Tremelo) als nieuwe voorzitter

Op vrijdag 26 mei 2023 vond het tweede Burgemeestersoverleg regionale samenwerking Oost-Brabant van dit jaar plaats. Voor de gelegenheid opende het prachtige Kasteel van Horst zijn deuren om de burgemeesters te ontvangen. Naast de gebruikelijke agendapunten aangaande regionale samenwerking werd ook een nieuwe voorzitter verkozen.

De vergadering ging van start om 13u en werd gevolgd door een informatiesessie over de mogelijkheden en opportuniteiten van regiowerking. Hier leerden de deelnemers uit een keynote door prof. dr. Filip De Rynck, waarna zij in enkele workshops samen aan de slag gingen. Als afsluiter kregen de aanwezigen een rondleiding en diner aangeboden door de provinciegouverneur.

De aanwezige burgemeesters verkozen tijdens de vergadering ook unaniem een nieuwe voorzitter voor het Burgemeestersoverleg. Vanaf heden zal Bert De Wit, burgemeester van Tremelo, de vergaderingen voorzitten. Burgemeester De Wit neemt de functie over van Hans Eyssen die op 28 maart 2023 zijn burgemeesterssjerp in Holsbeek doorgaf aan Bram Van Baelen, en dus ook in de vergadering een stapje opzij zet. Na het afsluiten van zijn laatste vergadering als voorzitter werd Hans Eyssen uitvoerig bedankt voor zijn jarenlange inzet. 

Op de agenda stonden onder andere volgende punten en sprekers:

  • Cyberaanval, het risico op hacking van het gemeentelijk IT-netwerk, toelichting door dhr. Christophe De Graef, burgemeester Diest
  • Energieloze nachten - het rapport omtrent de evaluatie van de effecten van het doven van openbare verlichting op inbraken en ongevallen, toelichting door dhr. Jan Spooren, provinciegouverneur Vlaams-Brabant
  • Gemeentelijk vrijwilligerskorps, toelichting door dhr. Theo Francken, burgemeester Lubbeek
  • Regionale organisatienetwerken participatie- en netwerktraject – 4de pijler inburgering - stand van zaken indieningsdossier en volgende stappen door mevr. Karen Lauwers, algemeen directeur IGO

Heb je vragen over de werking van het Burgemeestersoverleg Oost-Brabant? Neem dan contact op met je burgemeester of met Laurence Poleunis, coördinator regionale samenwerking Interleuven.