Digitaal loket kinderopvang van start in Scherpenheuvel-Zichem

Sinds 1 juli 2023 maakt ook de stad Scherpenheuvel-Zichem gebruik van de dienstverlening regionaal digitaal loket kinderopvang. Scherpenheuvel voegt zich zo bij achttien andere gemeenten uit onze regio die zich eerder al aansloten. Het regionaal digitaal loket kinderopvang biedt dan ook heel wat voordelen voor zowel ouders, organisatoren opvang als lokale besturen.

Toekomstige ouders die op zoek zijn naar een opvangplekje voor hun baby of peuter kunnen via het digitale loket nu ook een vraag richten aan de verschillende opvanginitiatieven in de stad Scherpenheuvel-Zichem. De ouders worden nadien door de opvanginitiatieven van hun keuze geïnformeerd over beschikbare opvangplaatsen. Hierdoor wordt de zoektocht naar kinderopvang voor heel wat ouders weer een stuk eenvoudiger.

De voordelen voor ouders op een rijtje
 1. Via het digitaal loket www.kinderopvanginmijnbuurt.be kan je het aanbod voor baby's, peuters in de deelnemende gemeenten raadplegen.
 2. Dankzij het digitaal loket krijg je een volledig en neutraal overzicht van het aanbod.
 3. Je kan online bij meerdere initiatieven jouw opvangvraag stellen.
 4. De organisatoren opvang informeren je over beschikbare opvangplaatsen.
Meerwaarde voor opvanginitiatieven en lokale besturen

De organisatoren opvang evalueren de centrale registratie van de opvangvragen en de verwerking ervan via het digitaal loket ook positief. Zo zijn er minder een-op-een bevragingen door ouders en is er een betere match tussen vraag en aanbod.

Naast de dienstverlening voor ouders en opvangvoorzieningen, krijgen lokale besturen een beter beeld van de opvangvraag in hun gemeente door de centrale registratie. Tenslotte zorgt het digitaal loket ook voor een vlottere verplichte rapportage naar Kind en Gezin.

Enkele cijfers sinds de opstart in 2019
 • 390 opvangvoorzieningen
  • 229 kinderdagverblijven
  • 161 onthaalouders
 • 16.000 opvangaanvragen geregistreerd
 • 10.445 kindjes vonden opvang via het digitaal loket kinderopvang

Neem contact op voor meer informatie.

digitaal loket 2023