Asbestverdachte daken in het arrondissement Leuven worden in kaart gebracht

Enige tijd geleden startte Interleuven in samenwerking met de OVAM en een externe partner een inventarisatieproject op om alle asbestverdachte daken van het arrondissement Leuven in kaart te brengen. Zowel de asbestverdachte als asbestvrije daken zullen ingekleurd worden en de kaart zal daarna als werkinstrument gebruikt worden om onze regio asbestveilig te maken.

Het gebruik van asbest in België is verboden sinds 2001. In onze woningen, scholen en bedrijven blijkt nog veel asbest te zitten. Een groot deel van dat asbest zit verwerkt in golfplaten en leien. Dit is niet alleen gevaarlijk tijdens afbraakwerken. Doordat de dakbedekking verweert door blootstelling aan de natuurelementen en de vrijgekomen asbestvezels zich vlot kunnen verspreiden, vormt het ook een bedreiging voor ons milieu en onze gezondheid.

Helaas bestaat er weinig geografische informatie over de toepassing van asbest in de bouw tijdens de voorbije decennia. Om een idee te krijgen over het aantal asbestverdachte daken in het arrondissement Leuven, is Interleuven met een inventarisatieproject gestart. In samenwerking met de OVAM en een externe partner maken we een kaart waarbij zowel de asbestverdachte als de asbestvrije daken worden ingekleurd.

De ontwikkelde kaart dient als werkinstrument met als doel de inwoners te stimuleren om hun woning asbestveilig te maken. Via een publiek dashboard kan de globale opvolging gebeuren van het aantal gesaneerde daken per lokaal bestuur en in het arrondissement. Tegen juni 2024 zal het gehele arrondissement Leuven geïnventariseerd zijn.

Voor meer informatie over de asbestprojecten: www.zonderasbest.be of neem contact op met onze milieudienst

2023 10 25 Afbeelding asbestverdachte daken

Illustratie hoe het dashboard voor de globale opvolging er zal uitzien.