Staatssecretaris de Moor licht het nieuwe LOI Actieplan toe tijdens het Burgemeestersoverleg Oost-Brabant

Op vrijdag 20 oktober streek het Burgemeestersoverleg Oost-Brabant neer in Leuven voor haar derde vergadering van 2023. Provinciegouverneur Jan Spooren was gastheer voor de burgemeesters van onze regio in de gloednieuwe provinciale crisisruimte in het provinciehuis in Leuven.

De burgemeesters werden onthaald in het provinciehuis met een broodjeslunch en kregen nadien een goedgevulde agenda voorgeschoteld. Onder andere Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor kwam langs om een toelichting te geven over het nieuwe LOI Actieplan.

Na zijn verkiezing tijdens het Burgemeestersoverleg van mei 2023 werd de vergadering voor het eerst in goede banen geleid door voorzitter Bert De Wit, burgemeester van Tremelo. Op basis van de strategische denkoefening die tijdens het vorige overleg werd gemaakt, werden door voorzitter Bert De Wit een aantal actielijnen en doelstellingen voorgelegd voor een geoptimaliseerde werking en organisatie van het Burgemeestersoverleg. Zo kan het Burgemeestersoverleg blijven groeien tot een sterk samenwerkingsverband voor de ontwikkeling van onze regio.

De werkwijze omtrent de uitrol van de Vervoer op Maat (VoM) deelsystemen, en specifiek de samenwerkingsovereenkomst ter activatie van het VoM-budget, werd eveneens onder de loep genomen met een toelichting door Annemie Troosters, ruimtelijk planner bij Interleuven. De bespreking kadert in de voorbereiding van een agendapunt hieromtrent tijdens de volgende vervoerregioraad. De burgemeesters beslisten om een schrijven te richten aan het kabinet van Vlaams minister van mobiliteit Lydia Peeters met de vraag naar garanties dat er jaarlijks een VoM-budget voorzien blijft gedurende de looptijd van de overeenkomst. Alleen op die manier kan werk gemaakt worden van een realistische modal shift.

Op de agenda stonden onder andere ook nog volgende punten:

  • Vereenvoudiging bovenlokale samenwerking: afstemming intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en regiovorming.
  • Bespreking werkgroep economie en werk en werkgroep economische ontwikkelingen.
  • Inventarisatieproject asbestverdachte daken: toelichting door Willy Yserbijt, diensthoofd milieu Interleuven.

Na het afsluiten van de vergadering werden de burgemeesters uitgenodigd voor een bezoek aan de veiligheidsruimte en een informeel netwerkmoment. De volgende bijeenkomst is gepland eind januari 2024.