Burgemeesters Oost-Brabant vragen minister Lydia Peeters om VoM-budget garanties

Op 26 oktober 2023 werd er vanuit het Burgemeestersoverleg Oost-Brabant een schrijven verstuurd naar Vlaams minister van mobiliteit Lydia Peeters betreffende de uitrol van de Vervoer op Maat (VoM) deelsystemen. De burgemeesters vragen de nodige garanties dat het vooropgestelde budget om de VoM-deelsystemen uit te rollen ook in de volgende beleidsperiode beschikbaar is en blijft. Dit is noodzakelijk om de vooropgestelde doelstellingen te behalen.

In de vervoerregioraden (VVRR) van 28 april 2021 en 29 juni 2021 werd de Vervoer op Maat (VoM)-nota goedgekeurd. In deze nota staat aangegeven hoeveel en op welke locatie deelfietsen en deelwagens zullen worden geplaatst om de vervoersnood voor personen die geen toegang hebben tot andere vervoerlagen op te vangen. Het betreft concreet 49 deelwagens en 170 deelfietsen. Hiervoor is een VoM-budget beschikbaar van 627.200 EUR. In januari 2023 werd de uitrol van de VoM-deelsystemen door minister Lydia Peeters toegewezen aan de vervoerregio’s.

De VVRR heeft echter geen juridische bevoegdheid om aanbestedingen te organiseren waardoor er een ‘derde partij’ aangesteld moet worden die een overeenkomst afsluit met het Vlaamse Gewest. Deze overeenkomst regelt de verbintenissen vanwege het gewest en de derde partij en loopt tot 31 december 2028. De duur van de verbintenis overschrijdt de huidige beleidsperiode en ondanks het engagement van het Vlaams gewest zijn er geen garanties dat het subsidiebedrag jaarlijks voorzien is en blijft.

Deze situatie houdt voor zowel de lokale besturen als de ‘derde partij’ een aantal risico’s in. Het Burgemeestersoverleg Oost-Brabant gaf tijdens de zitting van 20 oktober 2023 aan dat de basistaak van het VoM het opvullen is van de blinde vlekken die het treinnet-kernnet-aanvullend net niet kan realiseren. Onder die voorwaarde werd het openbaar vervoer plan in het verleden door de VVRR Leuven ook goedgekeurd. Dit houdt in dat er voldoende middelen moeten voorzien worden vanuit de hogere overheid.

De burgemeesters beslisten daarom tijdens de bijeenkomst om een schrijven te richten aan het kabinet van Vlaams minister van mobiliteit Lydia Peeters. In dit schrijven stellen ze formeel de vraag naar garanties dat er jaarlijks een VoM-budget voorzien blijft gedurende de looptijd van de overeenkomst. Alleen op die manier kan werk gemaakt worden van een realistische modal shift.

Neem voor meer informatie contact op met Laurence Poleunis, coördinator regionale samenwerking.