Tot 50.000 euro voor lokale besturen die houtkanten aanplanten of herstellen

Houtkanten, de lijnvormige landschapselementen van bomen en struiken, maken niet enkel deel uit van het unieke karakter van Vlaanderen, maar spelen ook een belangrijke rol in het creëren van een klimaatbestendig en biodivers landschap. Aangezien de kwantiteit en kwaliteit van de bestaande houtkanten afnemen, wil de Vlaamse Overheid met het houtkantenplan het netwerk van houtige kleine landschapselementen op het platteland tegen 2030 versterken als ruggengraat voor een klimaatrobuust buitengebied. Hierbij is de samenwerking met lokale besturen en partners cruciaal.

In de Tweede Oproep Houtkanten 2023-2024 worden gemeenten en provincies aangemoedigd om nieuwe hagen, heggen, bomenrijen, knotbomenrijen, dreven en houtkanten aan te planten. Hiermee kunnen lokale besturen een essentiële rol spelen bij het realiseren van cruciale klimaatdoelstellingen. Bomen en struiken nemen immers koolstofdioxide op uit de atmosfeer tijdens hun groei, wat bijdraagt aan het verminderen van broeikasgasemissies.

Door nieuwe aanplantingen te combineren met zorgvuldige nazorg en onderhoud gedurende de eerste jaren en het latere beheer, creëren we een duurzame en toekomstgerichte koolstofopslag die op lange termijn gegarandeerd is.

Omdat veel houtkanten zich op publiek domein bevinden, langs wegen en waterlopen is deze projectoproep specifiek gericht op gemeenten en provincies.

Lokale besturen kunnen tot en met 15 maart 2024 een project indienen bij de Vlaamse Landmaatschappij door het aanvraagformulier, inclusief bijlagen, te versturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Goedgekeurde projecten kunnen tot 70% van de totale kostprijs van het project steun krijgen, met een maximumbedrag van € 50.000 per project.

Timing

  • Indienen projecten tot en met 15 maart 2024
  • Bekendmaking goedgekeurde projecten: eind mei 2024

Voorwaarden

  • Enkel Gemeenten, provincies en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden kunnen een project indienen. Ze kunnen samenwerken met partners voor advies, begeleiding, uitvoering, vorming, en initiatieven rond communicatie en draagvlakverbreding. De ingediende projecten liggen in het buitengebied in Vlaamse Gewest.
  • Gemeenten en provincies kunnen nieuwe houtkanten aanplanten, of het gaat om locaties waar bijkomende bomen en/of struiken aangeplant zullen worden. Die houtkanten moeten uitgroeien tot lijnvormige houtige kleine landschapselementen langs wegen, trage wegen, fietsostrades, waterlopen, bermen langs waterlopen, perceelsranden, … Vlakvormige aanplantingen in een bos of park komen niet in aanmerking.
  • Er wordt inheems en autochtoon plantgoed gebruikt voor aanplantingen van bomen en struiken. Voor hagen, heggen en houtkanten gaat de voorkeur naar soorten die gunstig zijn voor de wilde bestuivers.
  • Pesticiden zijn verboden op de locatie van de aanplantingen, zowel voor, tijdens als na de aanplanting.
  • De uitvoering van een project duurt maximaal 4 jaar.

Meer informatie

Je vindt het oproepreglement met meer informatie over de oproep en de voorwaarden, het inschrijvingsformulier en sjablonen voor de projectbegroting, op de website van de VLM.

Laat je alvast inspireren door de goedgekeurde projecten van de oproep 2022.

Bron: Vlaamse Landmaatschappij, Vlaamse overheid