Ontwikkelaars gezocht voor uitbreiding bedrijventerrein Lewa

Interleuven en de stad Zoutleeuw zoeken kandidaat ontwikkelaars voor een bedrijfsverzamelgebouw op de uitbreiding van het bedrijventerrein Lewa. Aan het bestaande bedrijventerrein Lewa werd door de twee partners een uitbreiding gerealiseerd van 2ha. Deze nieuwe ontwikkeling streeft naar een optimale, ruimtebesparende invulling met bedrijfsactiviteiten die zich inschrijven in het bouwconcept, dat opgesteld is voor elk van de drie zones van deze uitbreiding.

Van deze drie zones is deelzone C met zijn vorm en afmeting ideaal geschikt voor de oprichting van één of meerdere bedrijfsverzamelgebouwen. De ontwikkeling van zone C heeft tot doel om een specifiek aanbod te creëren om tegemoet te komen aan een lokale vraag van kleinere en middelgrote ondernemers. Een eventuele gefaseerde aanpak kan zelfs zorgen voor een blijvende hernieuwing van dit aanbod. De ontwikkeling is dan ook maximaal gericht op een lokale binding en moet zorgen voor een lokale economische meerwaarde.

Om deze ambitie te volbrengen doen Interleuven en de stad Zoutleeuw beroep op private ontwikkelaars of bedrijven via een wedstrijdformule. Het project dient zich in te schrijven in het Inrichtings-, Uitgifte- en Beheerplan en moet voldoen aan de opgelegde duurzaamheidscriteria.

Geïnteresseerde ontwikkelaars kunnen hun project via deze wedstrijdformule indienen tot uiterlijk zondag 31 maart 2024 om 23u59. Alle relevante documenten en plannen kunnen hieronder geraadpleegd worden.

Download de nodige documenten en plannen.

Deelzones