Interleuven ondersteunt lokale besturen bij uitrol energiegemeenschappen

Vlaanderen heeft de streekintercommunales aangeduid om lokale besturen te helpen met het uitrollen van activiteiten van lokale energiegemeenschappen. Interleuven treedt in onze regio op als "technische assistentiehub" en is de komende 3 jaren voor jouw gemeente het steunpunt en aanspreekpunt rond energiegemeenschappen.

De assistentiehub is er voor alle gemeenten die aan de slag willen gaan met energiegemeenschappen of energiedelen. De focus ligt echter bij de gemeenten die het Lokaal Energie- en Klimaatpact 2.1 (LEKP 2.1) hebben ondertekend, waarbinnen een concrete doelstelling rond energiegemeenschappen is opgenomen. Acht gemeenten in ons werkingsgebied hebben het LEKP 2.1 ondertekend: Boortmeerbeek, Haacht, Hoegaarden, Huldenberg, Leuven, Oud-Heverlee, Rotselaar en Tienen.

Voor deze ondersteuning is door Vlaanderen tevens een extra budget voorzien dat specifiek voor de gemeente is gereserveerd (voor LEKP 2.1 ondertekenaars) of dat per project kan worden aangevraagd (voor alle gemeenten mogelijk). De ondersteuning beslaat alle aspecten van het oprichten van energiegemeenschappen of soortgelijke activiteiten en gaat van het opsporen van potentiële cases, over de conceptuele uitwerking ervan tot de concrete realisatie op het terrein.

Specifiek voor LEKP2.1-gemeenten

Via de ondertekending van versie 2.1 van het LEKP engageert jouw gemeente zich voor enkele bijkomende doelstellingen bovenop die van het LEKP 2.0. Toegang tot de activiteiten van een energiegemeenschap operationaliseren voor 1 per 500 inwoners voor eind 2025 is een van deze bijkomende engagementen.

ALS LEKP2.1-ondertekenaar heeft jouw gemeente sowieso recht op de ondersteuning van Interleuven als technische assistentiehub energiegemeenschappen. Per gemeente werd à rato van het aantal inwoners een extra budget voorzien waardoor deze ondersteuning (deels) gratis kan worden geleverd. Wil je hiermee aan de slag of heb je al een concreet project voor ogen? Aarzel dan niet om ons te contacteren.

Voor alle gemeenten

Leven er in jouw gemeente ideeën rond energiedelen bij de burgers, scholen, bedrijven of de gemeente zelf, maar botst men op praktisch of juridische moeilijkheden? Wil de gemeente de meerwaarde van haar zonne-installaties of laadpalen graag delen met de lokale bevolking of haar meest kwetsbare inwoners, maar weet men niet waar te beginnen? Stap gerust met jouw idee of vraag naar Interleuven. Wij bekijken samen met de gemeente of er potentieel in zit, schaven waar nodig bij en helpen met het indienen van de subsidieaanvraag. Nadien ondersteunen we via de verkregen middelen graag bij de uitwerking en realisatie van jouw project.

Voor meer informatie in verband met dit project kan je contact opnemen met Dries Nicolaes.