Eerste proefgemeente wordt op de hoogte gebracht van asbestverdachte daken

Vanaf maart zullen de inwoners van Bertem met een asbestverdacht dak hiervan als eerste op de hoogte gebracht worden. Zo wordt een eerste stap gezet in de opvolging van het inventarisatieproject om alle asbestverdachte daken van het arrondissement Leuven in kaart te brengen. Dat project werd opgestart door Interleuven in samenwerking met de OVAM.

Als een van de eerste gemeenten waarvan het gehele grondgebied geïnventariseerd is, viel de keuze op Bertem als proefgemeente. De bewoners van de woningen in Bertem met een asbestverdacht dak zullen daarvan in de loop van de maand maart op de hoogte gebracht worden met een brief. Deze brief zal de inwoner attent maken op de mogelijke aanwezigheid van asbest en informeren over hoe deze best verwijderd kan worden.

De kaart zelf wordt niet gepubliceerd en zal ook geen persoonlijke gegevens bevatten. De brieven worden dan ook niet naar een persoon gericht maar naar een adres. Bedoeling is om eigenaars te informeren en zo veel mogelijk daken in ons arrondissement te saneren. Op die manier dragen we allemaal ons steentje bij om tegen 2040 een asbestveilige leefomgeving te creëren.

Interleuven opteert om met een proefgemeente te werken zodat het opvolgingsproces verder gestroomlijnd en geoptimaliseerd kan worden. Na het versturen van alle brieven wordt dan een eerste balans opgemaakt. Bedoeling is om daarna in de loop van het voorjaar en de zomer de inwoners van alle andere gemeenten uit het arrondissement op de hoogte te brengen.

Voor alle info in verband met de asbestinventaris, neem gerust een kijkje op onze website: www.zonderasbest.be/asbestkaart