Interleuven maakt nieuw bestek voor aankoop 360°-beelden

Na de stopzetting van een mobile mapping toepassing door Informatie Vlaanderen in 2019 nam Interleuven het initiatief om deze toepassing te vervangen. Dit resulteerde in 2020 in de lancering van een eerste groepsaankoop voor 360°-beelden en een 3D-puntenwolk door Interleuven. Elf besturen hebben hiervan toen gebruik gemaakt om beelden te laten maken op hun grondgebied.

De afgelopen vier jaar kon je in het werkingsgebied van Interleuven al af en toe een wagen met een speciale 360°-camera spotten. Mobile mapping is de techniek waarbij een rijdend voertuig om de 5 meter een volledig 360°-beeld neemt, gelijkaardig aan de bekende streetview-beelden van Google. Bovendien wordt er ook een puntenwolk ingemeten met behulp van een LIDAR. Daarmee wordt het mogelijk om afstanden en oppervlakten op te meten vanuit de beelden

In een onlinetoepassing gebruiken de gemeenten deze gedetailleerde beelden als ondersteunend hulpmiddel bij hun dienstverlening. Onder andere voor terreinverkenning, controles, inventarisaties, … Deze werkwijze biedt heel wat voordelen en maakt in vele gevallen een terreinbezoek overbodig. Conform de privacywetgeving zijn gezichten, nummerplaten en andere zaken onherkenbaar gemaakt.

De termijn van deze groepsaankoop loopt in oktober 2024 af. Na een interessebevraging bleek dat er voldoende interesse is om opnieuw over te gaan tot het uitschrijven van overheidsopdracht voor dergelijke groepsaankoop. Het nieuwe bestek zal opgesteld worden in maart 2024. Daarna is het de bedoeling om tijdens de zomer de nieuwe opdracht te gunnen.