Proefgemeente met succes op de hoogte gebracht van asbestverdachte daken

De inwoners van Bertem met een asbestverdacht dak(deel) werden hiervan begin maart op de hoogte gebracht. Alle andere gemeenten uit het arrondissement volgen in de loop van 2024.

In 2023 startte Interleuven in samenwerking met de OVAM en een externe partner een inventarisatieproject met luchtbeelden op om alle asbestverdachte daken van het arrondissement Leuven in kaart te brengen. Via artificiële intelligentie werden de asbestverdachte daken ingekleurd. De kaart wordt nu als werkinstrument gebruikt om onze regio asbestveilig te maken. De eerste inwoners van het arrondissement werden nu op de hoogte gebracht van hun asbestverdacht dak(deel).

De gemeente Bertem werd uitgekozen als proefgemeente voor het inventarisatieproject asbestverdachte daken van Interleuven. Concreet betekent dit dat bijna 1000 adressen in Bertem werden aangeschreven met de melding dat er zich op hun eigendom een asbestverdacht dak bevindt. Dat kan zowel gaan over het dak van de woning als over het dak van het kippenhok. Er werd gekozen om met een proefgemeente te werken zodat het opvolgingsproces kan geoptimaliseerd worden vooraleer meerdere gemeenten worden aangeschreven.

De eerste brieven vielen op 5 maart 2024 in de bus en bijna een maand later kan er een positieve analyse gemaakt worden. Meer dan de helft van de aangeschrevenen vonden vlot hun weg naar het platform www.zonderasbest.be waar ze het antwoord kunnen vinden op heel wat asbest gerelateerde vragen. In 2025 worden er nieuwe evaluatiebeelden van het arrondissement gemaakt, zodat duidelijk wordt in welke mate asbestdaken uit onze regio verdwijnen. De beelden die vandaag in Bertem zijn gebruikt, dateren uit 2022.

Tegen juni 2024 zal het gehele arrondissement Leuven geïnventariseerd zijn. Momenteel worden de volgende gemeente voorbereid voor het versturen van de brief. De verzending staat eind april gepland voor Begijnendijk en Tremelo en begin mei voor Boortmeerbeek, Boutersem, Oud-Heverlee en Tervuren. De overige lokale besturen van het arrondissement volgen dan in het verdere verloop van het jaar.

Voor meer informatie over de asbestprojecten in onze regio: www.zonderasbest.be