Stedenbouwkundig ontwerp

Het woonproject Kartuizersstraat in Holsbeek is gelegen tussen Asseltveld, de Kortrijksebaan, de Onze-Lieve-Vrouwstraat en de rand van het Chartreuzenbos. Het is het vervolg van een vroegere realisatie van Interleuven, namelijk een verkaveling van 38 sociale kavels voor open bebouwing die ondertussen allemaal bebouwd zijn.

Bij de uitwerking van het stedenbouwkundig ontwerp voor dit woonproject is ervoor geopteerd om de zone aansluitend bij de reeds gerealiseerde bebouwing vrij dicht te bebouwen, zodat het aanwezige bosje dat aanleunt bij het bosmassief van de Chartreuzenberg kan worden behouden en de overgang naar dit bosmassief geleidelijk aan verloopt. Het bosje kan door de reeds aanwezige en toekomstige bewoners worden gebruikt als speelbos. De inkomzone tot het speelbos wordt aangelegd in houtsnippers en er worden een aantal speelelementen voor kleinere kinderen voorzien, evenals enkele zitbanken. Wat verderop in het speelbos wordt een speelstructuur voor grotere kinderen (zitten, klimmen, springen, …) opgebouwd rond, tussen en onder de bestaande bomen.

Aangezien de eerste fase van de verkaveling wordt uitgebreid met een 50-tal woningen, volstaat één toegangsweg (via Asseltveld) niet meer. Een tweede volwaardige ontsluiting is nodig, met name vanaf de Kortrijksebaan, via het eerste deel van de O.L.-Vrouwstraat en het kleine stukje holle weg (met een 4-tal bomen). Aldus wordt het tweede deel van de O.L.-Vrouwstraat behouden als waardevolle holle weg, waarlangs voetgangers en fietsers toegang krijgen tot het bos.

De reeds aangezette wegenis van fase 1 wordt doorgetrokken in 2 parallelle straten die bergop lopen (de steilste geeft toegang tot het speelbos) en verbonden worden door een praktisch horizontale straat. Aan weerszijden van de 2 parallelle straten worden kavels voor halfopen bebouwing voorzien, een typologie die nauw aansluit bij de aangrenzende open villaverkaveling en die toch de gevraagde verdichting realiseert. Langsheen de verbindingsstraat worden enerzijds de sociale koopwoningen en anderzijds de sociale huurappartementen gerealiseerd.

Voorzieningen zoals scholen, winkels, sporthal, … bevinden zich in een straal van 500 m van het gebied.