Trage wegen - fietsroutenetwerk

Elke gemeente heeft tal van trage wegen. Deze wegen zijn vaak honderd(en) jaren geleden ontstaan en vertellen dus iets over de geschiedenis van de gemeente. Sommige worden frequent gebruikt, andere zijn in onbruik geraakt omdat ze niet werden onderhouden of omdat ze werden ingenomen voor privaat gebruik.

Trage wegen zijn vandaag vaak te weinig gekend en daardoor onbemind. Nochtans vormen ze een ideaal netwerk voor voetgangers en fietsers om zich functioneel én recreatief op een veilige en aangename manier te verplaatsen. Voor de schoolgaande jeugd bijvoorbeeld vormen trage wegen een verkeersveilig alternatief. De trage wegen vormen ook een ideaal recreatief aanbod dicht bij huis. Een goed uitgebouwd trage wegen netwerk, dat bovendien ook aantakt op het functioneel en recreatief wandel- en fietsroutenetwerk, vormt een belangrijke troef voor de gemeente/stad.

Zijn er in uw gemeente ‘verdwenen’ trage wegen die u opnieuw publiek wil openstellen? Bent u op zoek naar alternatieve veilige routes naar school voor voetgangers en fietsers? Wilt u bestaande fietspaden verbeteren of nieuwe aanleggen en komt u hiervoor misschien wel in aanmerking voor subsidies? Of zijn er een aantal missing links die u wel zou willen oplossen? 

Onderzoek naar het versterken van het trage wegen netwerk en/of het functioneel en recreatief fietsroutenetwerk stemt onze dienst ruimtelijke ordening altijd af op de specifieke noden van de gemeente. Afhankelijk van de doelstellingen wordt bepaald welk onderzoek en/of plannen best worden opgemaakt.

Een goede inventaris vormt de basis van elk trage wegen plan. Aan de hand van geschreven bronnen en terreininventarisaties worden de knelpunten en kansen in de gemeente in kaart gebracht en met fiches gedocumenteerd. Deze inventaris fungeert als startpunt voor een duurzaam trage wegen beleid. Het plan is niet alleen de aanzet voor een concreet gemeentelijk actieprogramma, maar vormt tevens een inspiratiebron voor bewoners en andere actoren.

Vanuit de inventaris en het actieprogramma wordt bepaald waar verder onderzoek gewenst is of welke plannen moeten worden opgemaakt. Voorbeelden zijn de opmaak van een trage wegen routeplan naar de schoolomgevingen (incl. onderzoek naar subsidiemogelijkheden) of het opstellen van een subsidiedossier voor de (her)aanleg van onveilige fietspaden.