Nieuws_regionale samenwerking

Burgemeestersoverleg Oost-Brabant rondt kaap van 50 vergaderingen

Afgelopen vrijdag kwamen in Linden (Lubbeek) de Oost-Brabantse burgemeesters voor de 50ste keer bij elkaar tijdens het Burgemeestersoverleg. Dat overleg wordt al sinds 2013 gefaciliteerd door Interleuven en stelt de burgemeesters in staat om allerlei zaken die de eigen gemeentegrenzen overstijgen te bespreken.

Lees meer

Burgemeestersoverleg Oost-Brabant op bezoek in de Tiense suikerfabriek

Op vrijdag 26 april 2024 kwam het burgemeestersoverleg samen in Tienen voor haar tweede vergadering van 2024. Kort na de middag werden zij onthaald op de site van de Tiense suikerfabriek. Daar kregen de burgemeesters een toelichting over de geschiedenis van de bietensuiker in de regio en werd een bezoek gebracht aan de verpakkingsafdeling. Nadien vormde het T-Center het decor voor de vergadering.

Lees meer

Provinciegouverneur Jan Spooren bezoekt het ITG

Dinsdag 21 februari 2023 bracht provinciegouverneur van Vlaams-Brabant Jan Spooren een bezoek aan het Intergemeentelijk Trainingscentrum voor de politie in Goetsenhoven. Het ITG is een unieke verwezenlijking dat de mogelijkheden biedt om alle aspecten van geweldbeheersing te trainen op eenzelfde locatie.

Lees meer

Interleuven organiseert burgemeestersoverleg Oost-Brabant in 2023

Op woensdag 22 maart 2023 vindt het eerste burgemeestersoverleg regionale samenwerking Oost-Brabant van dit jaar plaats. We zijn deze keer te gast in het administratief centrum De Kouter Herent. De vergadering start aansluitend op de zoneraad van de Hulpverleningszone Oost Vlaams-Brabant, om 11u00.

Volgende punten zullen behandeld worden:

  • regionale organisatienetwerken participatie- en netwerktraject – 4de pijler inburgering
  • politiezones en voorstel tot schaalvergroting/fuseren, voorstel minister van Binnenlandse Zaken
  • decreet regiovorming – agendering regiowerking op CBS en GR
  • ontwerp provinciale hemelwaterverordening – opvolging bespreking 30.09.2022
  • energieloze nachten
  • terugkoppeling BO-werkgroep ‘ruimte voor economische ontwikkeling’
  • Varia en volgende vergaderdata 2023

In het Burgemeestersoverleg rond regionale samenwerking bespreken de lokale besturen in hoofde van hun burgemeester verschillende beleidskwesties die voor de ganse regio van belang zijn. Sedert de goedkeuring d.d. 12 maart 2021 van de kadernota van de Vlaamse regering met de afbakening van de referentieregio’s in het licht van de regiovorming uit het Vlaams regeerakkoord 2019-2024, is de samenstelling van het Burgemeestersoverleg afgestemd op de referentieregio Oost-Brabant.

Het Burgemeestersoverleg Oost-Brabant bestaat aldus uit de stemgerechtigde burgemeesters van de 32 steden en gemeenten van de referentieregio (= arrondissement Leuven + Overijse en Hoeilaart) en de KU Leuven en de gedeputeerden van de regio, ieder met een raadgevende stem. Andere actoren van het middenveld kunnen worden uitgenodigd op ad hoc basis in functie van de agendavorming. Het burgemeestersoverleg bepaalt zelf rond welke thema’s er wordt gewerkt, op welk niveau deze worden uitgewerkt, endiscussieert over de principes en budgetlijnen en komt op voor gezamenlijke bovenlokale belangen.

Het burgemeestersoverleg werd als een aparte structuur binnen Interleuven opgericht waarbij de intercommunale voor streekontwikkeling deze regionale werking faciliteert.

Heb je vragen over de werking van het Burgemeestersoverleg? Neem dan contact op met uw burgemeester of met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., coördinator regionale samenwerking Interleuven.

Digitaal loket kinderopvang van start in Scherpenheuvel-Zichem

Sinds 1 juli 2023 maakt ook de stad Scherpenheuvel-Zichem gebruik van de dienstverlening regionaal digitaal loket kinderopvang. Scherpenheuvel voegt zich zo bij achttien andere gemeenten uit onze regio die zich eerder al aansloten. Het regionaal digitaal loket kinderopvang biedt dan ook heel wat voordelen voor zowel ouders, organisatoren opvang als lokale besturen.

Lees meer