Aanbod wonen

Woonproject Bruul LovenjoelBierbeek, 3360

Interleuven is in samenwerking met de gemeente Bierbeek gestart met de ontwikkeling van de laatste fase van het nog vrij liggende woonuitbreidingsgebied Bruul in Lovenjoel. 

Het woonproject bestaat in totaal uit 26 bouwgronden en woningen (gerealiseerd en verkocht door Interleuven), 21 sociale woningen door Dijledal, 2 gemeentelijke kavels en 3 private kavels. De openbare ruimte van het project en de nutsleidingen zijn afgewerkt in augustus 2018. Er zijn vandaag nog maar twee loten beschikbaar: 9 en 10.

Lees meer

Woonproject Priesterdelle 3040 Huldenberg

In samenwerking met de gemeente Huldenberg ontwikkelt Interleuven een volgende fase van het woonproject Priesterdelle.

De 7 resterende kavels voor halfopen bebouwing worden te koop aangeboden. Geïnteresseerden voor de aankoop van 1 van deze bouwgronden konden zich tot 5 januari 2020 kandidaat stellen. De binnengekomen kandidaturen worden nagekeken en nadien worden de kandidaten gecontacteerd.

Lees meer

Woonproject Kumtich bouwgrondTienen, 3300

De verkaveling Kumtich Kouter III is gelegen aan de Duikers-Ontmijnersstraat, in het binnengebied gevormd door de Riet-, Lis-, Daal- en Vondelstraat. Er zijn nog 4 kavels met verkoopvoorwaarden te koop (prijs vanaf  80.000 euro exclusief notaris- en registratiekosten) en nog 1 bouwgrond zonder verkoopvoorwaarden (prijs vanaf 135.000 euro exclusief notaris- en registratiekosten).

Lees meer

Geen aanbod woningen

Op dit ogenblik heeft Interleuven geen aanbod meer van woningen te koop. In 3 projecten zijn wel nog bouwgronden beschikbaar.

Heeft jouw gemeente interesse om samen te werken met Interleuven voor de ontwikkeling van een woonproject? Ligt er in jouw gemeente nog een stuk grond waarop een woonaanbod zou kunnen worden gerealiseerd?

Neem dan zeker contact op met onze relatiebeheerder Guy Vanweser. In ons portfolio 'Interleuven, uw partner in efficiënt lokaal bestuur' leest u bij de cluster wonen (p. 28) hoe Interleuven te werk gaat bij de ontwikkeling van een woonproject en in welke formule lokale besturen met ons kunnen samenwerken.