Ontwikkelingen

Op termijn voorziet het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen in de creatie van 300 ha nieuwe bedrijventerreinen. Interleuven spant zich in om die locaties klaar te maken voor bedrijven. Daarbij streeft Interleuven naar de ontwikkeling van een gedifferentieerd aanbod van bedrijventerreinen, waarbij de klemtoon wordt gelegd op kwaliteit - duurzaamheid - en hoogwaardigheidsaspecten.

Extra aandacht wordt besteed aan de selectie van kandidaat-kopers, de aanleg en onderhoud van groenvoorziening en bufferzones en de naleving van de milieureglementering door de bedrijven die zich komen vestigen.

De nieuwe bedrijventerreinen hebben een hoog kwaliteitsniveau, zijn duurzaam en uitstekend geïntegreerd in de omgeving.