Beheer en terreinmanagement

Interleuven zoekt sinds haar oprichting actief naar geschikte bedrijventerreinen en richt ze in. Interleuven legde sinds haar oprichting in 1965 bijna 520 ha bedrijventerreinen en ambachtelijke zones aan.
Daarmee stimuleerde de intercommunale in belangrijke mate de economische ontwikkeling in de regio.

Halverwege maart 2000 bleven in het arrondissement Leuven amper 5,5 ha bedrijventerreinen over. Dat legt een zware hypotheek op de economische expansie in de regio.

Om zo zuinig mogelijk om te gaan met de beschikbare ruimte helpt Interleuven zoeken naar nieuwe manieren om gronden ter beschikking te stellen van nieuwe en toekomstgerichte bedrijven.
Daarom wordt onderzocht hoe bestaande bedrijventerreinen kunnen worden gerecycleerd (verduurzaamd) of verdicht.

Nieuwe accenten, die reeds werden gelegd bij de ontwikkeling van bedrijventerreinen, worden verder uitgebouwd: bedrijfsverzamelgebouwen, 'shared facilities', ...