Ruimtelijke ordening

Interleuven zorgt voor een stevige ruggengraat voor uw gemeente door haar deskundigheid en jarenlange ervaring inzake ruimtelijke ordening met u te delen.

Samen met u pakt onze dienst RO ruimtelijke problemen en uitdagingen in uw gemeente aan (korte en middellange termijn), ontwikkelen we samen uw ruimtelijke beleidsvisie (middellange en lange termijn) en vertalen deze in concrete plannen en projecten.

Daarbij gaan wij altijd uit van het streven naar een ruimtelijk beleid met een duurzame visie waarin plaats is voor mens, werk, ontspanning en natuur. Aldus ontstaat een omgeving waarin het voor iedereen prettig leven is.

Onze medewerkers RO staan ook klaar om uw gemeentelijke stedenbouwkundige dienst te ondersteunen bij de uitvoering van alle ruimtelijke en stedenbouwkundige taken. Dit kan gaan het inzetten van een medewerker bij acute nood tot het ter beschikking stellen van een (inter)gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar.