Mobiliteit

In de cluster omgeving biedt Interleuven ook ondersteuning rond mobiliteit aan. Een belangrijke doelstelling binnen het Burgemeestersconvenant (zie onderdeel klimaatondersteuning) is duurzame mobiliteit. Om minder CO2 uit te stoten, moeten we ons anders gaan verplaatsen. Gemeenten moeten hun inwoners, werknemers en diensten stimuleren om deelauto’s en -fietsen te gebruiken. Interleuven ondersteunt de lokale besturen door mobiliteitsstudies uit te voeren of door samen vervoerplannen op te stellen die zich richten op de ontsluiting en bereikbaarheid van scholen, woonwijken en lokale bedrijven. Het mobiliteitsgerelateerde aanbod van Interleuven omvat ook nog de opmaak en uitvoering van mobiliteitsplannen en -onderzoeken alsook ondersteuning voor subsidieaanvragen en het uitwerken van mobiliteitsprojecten. Daarnaast werken we mee aan Regionet Leuven en staan we onze gemeenten bij in de vervoerregio Leuven.